Lauku uzņēmēju sanāksmes par grants ceļu pārbūves iespējām

Saskaņā ar „Lauku attīstības programmu 2014.-2020.gadam” plānoti pasākumi lauku grants ceļu sakārtošanā uzņēmējdarbības veicināšanai – pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros.

Talsu novada pašvaldība aicina lauku uzņēmējus piedalīties sanāksmēs par pašvaldības grants ceļu pārbūves iespējām Talsu novadā:

Lasīt vairāk