Datorkursi Rīgā

Datorkursi 2018. gada 2. pusgadā

 Programma

N.pk. Temats Stundu skaits (akad.) Datums Nepieciešamais prasmju līmenis Mērķauditorija Anotācija
1. Efektivitātes pilnveidošana darbā ar Microsoft Office (Word, Excel) Kurss nav paredzēts iesācējiem! 8 11.09. vidējs Visi, kas vēlas pilnveidot savas prasmes ātrākam un efektīvākam darbam ar Word un Excel.

Nav paredzēts iesācējiem!

Microsoft Word un Microsoft Excel papildu iespējas lietotājiem, kuri vēlas paātrināt datu ievadi, atlasi un formatēšanu, kā arī uzzināt par iespējām šo programmu personalizēšanā.

 

2. Excel kā skaitliskās informācijas apstrādes rīks: aprēķini, diagrammas, izdruka (Excel 1) 8 18.09. Pamata Visi, kas strādā ar skaitlisko informāciju un vēlas paplašināt savas zināšanas par aprēķiniem, formulām un dažādām funkcijām. Praktisku piemēru veidā dalībnieki apgūs nepieciešamās prasmes darbam ar Excel šūnām – skaitļiem, tekstu un datumiem, kā arī apgūs formulu veidošanas un funkciju lietošanas pamatus. Uzzinās relatīvās un absolūtās adresācijas nozīmi un izmantošanu, kā arī iepazīsies ar šūnu diapazonu nosaukumu definēšanu un pielietošanu. Dalībnieki apgūs diagrammas veidošanu un izdruku.

 

3. Darba optimizācija ar Microsoft Word (Kā ātri un efektīvi strādāt ar dokumentiem) 8 25.09. vidējs Darbinieki, kuriem ikdienas darbā jāstrādā ar strukturētiem, lieliem dokumentiem un jāprot tos pārvaldīt.

Kurss lietpratējiem!

Praktisku piemēru veidā dalībnieki papildinās savas zināšanas par iebūvētajiem stiliem un to pielietojumu dokumenta struktūras veidošanā un automātiskā satura rādītāja izveidē. Kā arī dalībnieki iemācīsies strādāt un pārlūkot dokumentus izmaiņu reģistrēšanas režīmā Track Changes, saglabāt dokumenta galvenes un kājenes to turpmākai izmantošanai citos dokumentos. Nodarbības laikā varēs apgūt prasmes veidot dokumenta iekšējās atsauces un zemsvītras piezīmes, kā arī efektīvi izmantot lappušu pārtraukumus un sekcijas.

 

4. Interneta tehnoloģiju izmantošanas iespējas 8 02.10. vidējs Darbinieki, kuri ikdienā aktīvi izmanto Internetu un vēlas uzzināt strukturētāku informāciju par Interneta izmantošanas iespējām. Nodarbības laikā dalībnieki praktiskā veidā uzlabos zināšanas par Interneta iespējām gan informācijas meklēšanā, gan bezmaksas e-pakalpojumu izmantošanā, kā arī uzzinās par bezmaksas mākoņpakalpojumu iespējām.
5. Excel tabulas, funkcijas, datu kārtošana un filtrēšana, nosacījumformatēšana (Excel 2) 8 09.10. Excel 1 priekšzināšanas Visi, kas strādā ar lielām tabulām un vēlas uzzināt, kā ātri sagatavot un noformēt atskaites un datu pārskatus, izmantojot daudzās dažādās programmas iespējas Dalībnieki apgūs prasmes strādāt ar funkcijām, veiks datu kārtošanu, filtrēšanu, ka arī detalizēto kārtošanu. Nodarbības gaitā iepazīsies ar nosacījumformatējuma iespējām un to pielāgošanu. Apgūs prasmes datu pārskatu sagatavošanā, izmantojot kopsummas tabulās. Nodarbībās apgūstāmā materiāla izklāsts tiks balstīts uz praktiskiem piemēriem un uzdevumiem.

 

6. Microsoft Outlook iespējas darba plānošanā un elektroniskajā saziņā (kursi notiek DZC telpās) 8 11.10. pamata Visi, kas vēlas pilnveidot savas prasmes ātrākam un efektīvākam darbam ar Outlook programmu. Iepazīstināt lietotāju ar iespējām, ko piedāvā informācijas vadības programma Microsoft Outlook, kas nodrošina integrētu darba vidi, kurā lietotājs var vienuviet organizēt un pārraudzīt savu elektronisko pastu, kalendāru, adrešu grāmatu, veicamos darbus un dokumentu failus.

 

7. Excel: veidnes, datu validācija, aizsardzība, konsolidēšana (Excel 3) 8 16.10. Excel 1 un

Excel 2 priekšzināšanas

Lietotāji, kas jau strādā ar datu apkopojuma rīkiem un vēlas uzzināt par datu importēšanu, par datu ievades ierobežojumiem, datu aizsardzību un konsolidēšanu. Praktisku piemēru veidā dalībnieki apgūs analizēšanas prasmes, izmantojot starpsummas, detalizētu filtrēšanu, uzmeklēšanas un datu bāzes funkcijas. Nodarbības laikā tiks veikta datu ievades kontrole ar validācijām, kā arī tiks veidotas un modificētas šūnu/diapazonu/darblapu aizsardzības un datu konsolidēšana gan starp lapām gan starp failiem.

 

8. Tiešsaistes rīki vizuālo materiālu veidošanai un kopīgošanai (Sway, Canva, Infogram) 8 23.10. pamata Darbinieki, kuru ikdienas darbs saistīts ar informācijas vizualizēšanu, prezentāciju veidošanu, sabiedrības informēšanu par dažādiem jautājumiem. Nodarbības laikā dalībniekiem būs iespēja iepazīties ar tiešsaistes vietnēm, kuras paredzētas interaktīvu prezentāciju, vizuālo materiālu vai infografiku veidošanai un praktiskā nodarbībā izmēģināt tās.

 

9. Paņēmieni darba paātrināšanai ar Microsoft Word un PowerPoint 8 30.10. vidējs Visi, kas vēlas pilnveidot savas prasmes ātrākam un efektīvākam darbam ar Word un PowerPoint Nodarbības laikā dalībnieki praktisko piemēru veidā pilnveidos iemaņas un prasmes ātrākai informācijas ievadīšanai, atlasīšanai, noformēšanai programmās Microsoft Word un PowerPoint.

 

10. Excel: rakurstabulas un rakursdiagrammas, iespēju analīze, optimizācijas rīki (Excel 4) 8 06.11. Excel 2 un

Excel 3 priekšzināšanas

Pieredzējušie Excel lietotāji, kas vēlas paplašināt un papildināt savas zināšanas par rakurstabulām un rakursdiagrammām, par datu griezumiem, nosacījumformātiem un sīkdiagrammām, par makro komandām, scenārijiem un iespēju analīzes rīkiem. Praktisku piemēru veidā dalībnieki apgūs analizēšanas prasmes, izmantojot starpsummas, detalizētu filtrēšanu, uzmeklēšanas un datu bāzes funkcijas. Nodarbības laikā tiks veikta datu ievades kontrole ar validācijām, kā arī tiks veidotas un modificētas šūnu/diapazonu/darblapu aizsardzības un datu konsolidēšana gan starp lapām gan starp failiem.

 

11. PowerPoint un prasme veiksmīgi prezentēt 8 08.11. vidējs Darbinieki, kuriem ikdienas darbā jāprezentē skaitliski dati, tabulas un grafiki, lietišķa informācija Nodarbības laikā dalībnieki praktisko piemēru veidā pilnveidos iemaņas un prasmes efektīvas prezentācijas veidošanā un demonstrēšanā.

 

12. Excel kā skaitliskās informācijas apstrādes rīks: aprēķini, diagrammas, izdruka (Excel 1) 8 13.11. Pamata Visi, kas strādā ar skaitlisko informāciju, un vēlas paplašināt savas zināšanas par aprēķiniem, formulām un dažādām funkcijām. Praktisku piemēru veidā dalībnieki apgūs nepieciešamās prasmes darbam ar Excel šūnām – skaitļiem, tekstu un datumiem, kā arī apgūs formulu veidošanas un funkciju lietošanas pamatus. Uzzinās relatīvās un absolūtās adresācijas nozīmi un izmantošanu, kā arī iepazīsies ar šūnu diapazonu nosaukumu definēšanu un pielietošanu. Dalībnieki apgūs diagrammas veidošanu un izdruku.

 

13. Datu analīze un vizualizācija ar Power BI (kursi notiek DZC telpās) 8 22.11. Excel vidējs Darbinieki, kas nodarbojas ar skaitlisko datu dinamisko uzraudzību, koriģēšanu, analizēšanu, pārskatu veidošanu, plānošanu un rezultātu prognozēšanu.

 

Kursa laikā tiks aplūkota tehnoloģija nepārtraukta savienojuma veidošanai ar dažādu veidu datu avotiem (Excel failiem, Access datubāzēm un CSV failiem), datu modelēšana un modeļa optimizēšana, kā arī skaitlisko datu dinamiska vizualizēšana ar dažāda veida diagrammām un rīkiem.

 

14. Excel tabulas, funkcijas, datu kārtošana un filtrēšana, nosacījumformatēšana (Excel 2) 8 23.11. Excel 1 priekšzināšanas Visi, kas strādā ar lielām tabulām un vēlas uzzināt, kā ātri sagatavot un noformēt atskaites un datu pārskatus, izmantojot daudzās dažādās programmas iespējas Dalībnieki apgūs prasmes strādāt ar funkcijām, veiks datu kārtošanu, filtrēšanu, ka arī detalizēto kārtošanu. Nodarbības gaitā iepazīsies ar nosacījumformatējuma iespējām un to pielāgošanu. Apgūs prasmes datu pārskatu sagatavošanā, izmantojot kopsummas tabulās. Nodarbībās apgūstāmā materiāla izklāsts tiks balstīts uz praktiskiem piemēriem un uzdevumiem.

 

15. Efektivitātes pilnveidošana darbā ar Microsoft Office (Word, Excel) Kurss nav paredzēts iesācējiem! 8 27.11. vidējs Visi, kas vēlas pilnveidot savas prasmes ātrākam un efektīvākam darbam ar Word un Excel. Kurss nav paredzēts iesācējiem! Microsoft Word un Microsoft Excel papildu iespējas lietotājiem, kuri vēlas paātrināt datu ievadi, atlasi un formatēšanu, kā arī uzzināt par iespējām šo programmu personalizēšanā.

 

16. Excel: veidnes, datu validācija, aizsardzība, konsolidēšana (Excel 3) 8 04.12. Excel 1 un

Excel 2 priekšzināšanas

Lietotāji, kas jau strādā ar datu apkopojuma rīkiem un vēlas uzzināt par datu importēšanu, par datu ievades ierobežojumiem, datu aizsardzību un konsolidēšanu. Praktisku piemēru veidā dalībnieki apgūs analizēšanas prasmes, izmantojot starpsummas, detalizētu filtrēšanu, uzmeklēšanas un datu bāzes funkcijas. Nodarbības laikā tiks veikta datu ievades kontrole ar validācijām, kā arī tiks veidotas un modificētas šūnu/diapazonu/darblapu aizsardzības un datu konsolidēšana gan starp lapām gan starp failiem.

 

17. Paņēmieni darba paātrināšanai ar Microsoft Word un PowerPoint 8 06.12. vidējs Visi, kas vēlas pilnveidot savas prasmes ātrākam un efektīvākam darbam ar Word un PowerPoint Nodarbības laikā dalībnieki praktisko piemēru veidā pilnveidos iemaņas un prasmes ātrākai informācijas ievadīšanai, atlasīšanai, noformēšanai programmās Microsoft Word un PowerPoint.

 

18. Excel: rakurstabulas, rakursdiagrammas, iespēju analīze un optimizācijas rīki (Excel 4) 8 11.12. Excel 2 un

Excel 3 priekšzināšanas

Pieredzējušie Excel lietotāji, kas vēlas paplašināt un papildināt savas zināšanas par rakurstabulām un rakursdiagrammām, par datu griezumiem, nosacījumformātiem un sīkdiagrammām, par makro komandām, scenārijiem un iespēju analīzes rīkiem. Dalībnieki padziļināti apgūs, kā veikt datu apkopošanu, izmantojot rakurstabulas PivotTables un rakursdiagrammas PivotChart. Nodarbības laikā tiks veidotas dinamiskas datu atskaites, izmantojot datu ievades kontroli. Praktisku piemēru veidā dalībnieki apgūs datu optimizācijas un analizēšanas prasmes, izmantojot Goal Seak, Scenario Manager, Data Table un Solver rīkus.

 

19. Tiešsaistes rīki vizuālo materiālu veidošanai un kopīgošanai (Sway, Canva.com, Infogram) 8 18.12. pamata Darbinieki, kuru ikdienas darbs saistīts ar informācijas vizualizēšanu, prezentāciju veidošanu, sabiedrības informēšanu par dažādiem jautājumiem. Nodarbības laikā dalībniekiem būs iespēja iepazīties ar tiešsaistes vietnēm, kuras paredzētas interaktīvu prezentāciju, vizuālo materiālu vai infografiku veidošanai un praktiskā nodarbībā izmēģināt tās.

 

 

Norises vieta – VAS telpās, Raiņa bulv. 4, Rīgā – 108.auditorija, izņemot 6. un 13. kursu, kuri notiks Datorzinību centra telpās, Lāčplēša ielā 41. Nodarbību laiki: 9.3016.45 (ar 2 kafijas pauzēm un pusdienas pārtraukumu 12.45 – 13.30)

Saistītās ziņas