Februāra norises Stendē

Aicinām apmeklēt februāra pasākumus Stendes tautas namā

04.02. plkst. 13.30 Tematisks pasākums “Iepazīsim Grimmu pasakas”

(3.un 4.klasei) Stendes bērnu bibliotēkā

13.02. plkst. 20.00 Valentīndienas balle Stendes tautas namā.

Spēlēs Indra un Modris /Roja/

Ieejas maksa EUR 3.00 Līdzi ņemiet groziņus! Galdiņus rezervējiet savlaicīgi!

Mob.tālrunis 26380121

18.02. plkst. 13.00 Bibliotēkas pēcpusdiena Stendes bērnu bibliotēkā 2.klasei

“Pasakas, kuras liek vērtēt un just līdzi”

18.02. 17.00 Tikšanās ar dzejnieci Maiju Laukmani Stendes bibliotēkā

“TUMSĀ IEKLIEDZAS PŪCE”

 

Saistītās ziņas