Iedzīvotāju sanāksme Stendes tautas namā

20.04.2016. plkst. 18:00

IEDZĪVOTĀJU SANĀKSME STENDES TAUTAS NAMA ZĀLĒ,

Dumpīšu ielā 3A, Stendē.

Darba kārtībā:

1. Par veiktajiem darbiem 2015.gadā un iecerētajiem darbiem 2016.gadā (ziņo pārvaldes vadītājs Andis Āboliņš).

2. Sociālā dienesta informatīvā prezentācija.

3. Atbildes uz iedzīvotāju jautājumiem.

Sapulcē piedalīsies Aivars Lācarus – Talsu novada domes priekšsēdētājs, Viktors Insbergs – zemes un nekustamā īpašuma speciālists, Dace Kalniete – bibliotēkas vadītāja, Anita Bērziņa – bērnu bibliotēkas vadītāja, Kārlis Pētersons – sporta centra vadītājs, Andris Priednieks – tautas nama vadītājs, Inta Ulmane – kultūras pasākumu organizatore, Ilze Zandberga – sociālā darbiniece, Inga Briede – sociālā darba organizatore, un pārvaldes darbinieki.

 

Saistītās ziņas