Stendes pamatskola

Stendes pamatskolas direktore – Elīna Vītola
mob.tel. 26565184
e-pasts: elina.vitola@talsi.lv

Adrese: Brīvības iela 15, Stende, Talsu novads, LV-3257

Tālrunis skolā: 63291645

 

Piedāvā skolēniem 3 licencētas mācību programmas:

 • Pamatizglītības programma, kods 21011111;
 • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem, kods 21015611.
 • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem, kods 21015811

Skola piedāvā:

 • iegūt izglītību pamatizglītības programmā vai speciālās izglītības programmā skolēniem ar mācīšanās traucējumiem;
 • logopēda konsultācijas, nodarbības;
 • dziedāšanu vokālajos ansambļos;
 • datorzinības;
 • nodarbības teātra studijā;
 • jaunsardzes nodarbības;
 • robotika;
 • radošas nodarbības sākumskolēniem Dienas centrā un ārpusstundu pasākumos.