Izmantosim iespēju izdevīgi apgūt Neformālās izglītības programmas!

Aicinām Jūs izmantot iespēju apgūt Neformālās izglītības programmasmācību centrā ”BUTS”, veicot tikai 10% līdzmaksājumu!

Mācības organizē mācību centra “BUTS” Talsu filiāle Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” ietvaros! Pieteikšanās iespējama tikai līdz 16. aprīlim, tāpēc lieki nekavējieties un sazinieties ar mums – mēs priecāsimies Jums palīdzēt izmantot šo iespēju.

Neformālās izglītības programmas

IZGLĪTĪBAS PROGRAMMA

MĀCĪBU ILGUMS (h)

LĪDZMAKSĀJUMS

10% / 0%* (EUR)

KOPĒJĀ MĀCĪBU MAKSA (EUR)

Punktveida metināšana

80

36,00/ 0,00

360,00

Datu analīze un pārskatu sagatavošana ar MS Excel

40

18,00/ 0,00

180,00

Jaunākās tendences ēdienu gatavošanā un noformēšanā

40

18,00/ 0,00

180,00

Apmācība darbam ar motorzāģi un krūmgriezi

16

7,20 / 0,00

72,00

* mācību maksu 90% apmērā sedz ES fondi un valsts, 10% ir strādājošā līdzmaksājums. Nodarbinātajiem ar maznodrošinātās vai trūcīgas personas statusu mācības ir bez maksas.

KAS VAR PIETEIKTIES

strādājošie:

  • vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam
  •   ar pabeigtu vai nepabeigtu izglītību

priekšrocības uzņemšanā sociālā riska nodarbinātajiem, ja būs augsts pieteikumu skaits:

1.  vecumā no 45 gadiem, kas strādā profesiju klasifikatora 5., 7., 8. un 9. pamatgrupu profesiju grupās:

o   pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki

o   kvalificēti strādnieki un amatnieki

o   iekārtu un mašīnu operatori un izstrādājumu montieri

o   vienkāršajās profesijās strādājošie

2. vecumā no 50 gadiem, kas saņēmuši rekomendāciju mācībām NVA projektā “Atbalsts ilgākam darba mūžam

3.  bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu

PIEEJAMAIS ATBALSTS

Iesniedzamie dokumenti:

  •   aizpildīta pieteikuma veidlapa
  •   izglītību apliecinoša dokumenta kopija, uzrādot dokumenta oriģinālu (profesionālās tālākizglītības programmās)
  •   izziņa par trūcīgās vai maznodrošinātās personas statusu (ja attiecināms)

Dokumentu iesniegšana:

Mācību centrā ,,BUTS” Talsu filiālē:

Adrese: Kr. Valdemāra iela 2a, Talsi

E-pasts: talsi@buts.lv

Tālrunis: 63291123, 27898047

Saistītās ziņas