Izstādes augustā

Stendes tautas namā un bibliotēkās augustā skatāmas  izstādes:

Stendes tautas namā un bibliotēkā

1. – 15.08.            “Dažādas muļķības iz dzīves…” Lolitas Bukmanes zīmējumi.

01. –  15.08.            “Skaistākie dārzi”

05. – 15.08.             “Jānim Dresleram – 120”

12. – 31.08.             “Gustavam Zemgalam – 145”

16. – 26.08.            “Mirdzai Martinsonei – 65”

15. – 31.08.            “Tautas likteņstāsti”

Stendes bērnu bibliotēkā

Visu mēnesi            Izstāde “Es jau lasu!”

15. – 31.08.            Izstāde “Baltijas ceļa 27.gadadiena”.

Saistītās ziņas