Izstādes novembrī

Stendes tautas namā

Visu mēnesi                 Strazdes TLM audēju pulciņa darbu izstāde

“Strazdes baltais pūrs Latvijas simtgadē”.

Stendes bibliotēkā

Visu mēnesi                 “To rakstīja pirms simts gadiem.”Veltīta Latvijas simtgadei.

Visu mēnesi                 “Gadalaiki dvēselē un dabā.”

Fotogrāfa un daktera Ināra Švarca fotogrāfiju izstāde.

Stendes bibliotēkas bērnu nodaļā

12.11.-30.11.2018.      “Dziesma te svinīgi šalc un tāds kā svētums visapkārt stīdz.”

Veltīta Latvijas simtgadei.

 

Saistītās ziņas