Janvāra mēneša pasākumi Stendē

Janvārī  aicinām visus uz pasākumiem Stendē:

Stendes tautas namā

14.01. plkst. 19.00 Talsu teātra izrāde – Aleksandrs Vampilovs “Vasaras rītā.”

Režisore Jolanta Skujeniece.

Ieejas maksa: EUR 2.00

28.01. plkst .17.00 Draudzības koncerts Stendes tautas namā

Koncertā piedalās:

Stendes tautas nama sieviešu vokālais ansamblis “Gaisma”, vīru vokālais ansamblis “Stende”(vadītājs Armands Ulmanis), VP TDK “Teika” (vadītāja Liene Konopacka),

Talsu tautas nama sieviešu koris “Vaiva” (diriģente Lāsma Gorska), Ventspils Latviešu biedrības vīru koris (diriģente Lorija Vuda)

Ieejas maksa: EUR 2.00

Pie Kultūras Krātuves

19.01. plkst. 13.00 Barikāžu ugunskurs

Stendes bērnu bibliotēkā

25.01. plkst. 13.00 Tematisks pasākums “Adi, raksti, jauna māsa!” Latvju raksti apģērbā.

 

Saistītās ziņas