Jaunākie projektu konkursi un semināri

Stipendijas topošajiem studentiem un aicinājums reģistrēties Interreg Baltijas jūras reģiona programmas 2014-2020 semināram

Stipendijas topošajiem studentiem

12. klašu skolēni var pieteikties Latvijas Universitātes (LU) Fonda stipendijām studijām 2016./2017. akadēmiskajā gadā. Uzmanību! Līdz 11. martam varēs pieteikties ne vien tradicionāli piedāvātajām “Ceļamaize” un M.M.V.Petkevičs piemiņas stipendijām studijām Latvijas Universitātē, bet arī divām novadu pašvaldību stipendijām studijām jebkurā no Latvijas augstskolām.

Pieteikties stipendijām ir iespējams, aizpildot attiecīgu on-line pieteikuma anketu un augšupielādējot nepieciešamos dokumentus sadaļā Pieteikties stipendijai.

Lai pieteiktos stipendijām, abiturienta vidējai atzīmei ir jābūt augstākai par 7,5 ballēm. M.M.V.Petkevičs piemiņas stipendijas pretendentiem, piesakoties stipendijai, nepieciešams pievienot arī izziņu no sociālā dienesta, kas apliecina ģimenes kopējo ienākumu līmeni vai apgrūtināto sociālo stāvokli.

Šogad no 1. februāra līdz 11. martam topošie pirmkursnieki – Salaspils vai Engures novada pašvaldībā vismaz vienu gadu deklarētie jaunieši – varēs pieteikties attiecīgā novada stipendijai studijām jebkurā no Latvijas augstskolām. Pieteikšanās Jelgavas un Saldus novada pašvaldības stipendijām notiks 2016. gada rudenī.

Stipendiju pretendenti nedrīkst vienlaikus būt LU Fonda vai citu mecenātu stipendiju ieguvēji, kā arī LU darbinieki.

Stipendija „Ceļamaize”:

Var pretendēt: 12. klašu skolēni, kas plāno uzsākt studijas Latvijas Universitātē;

Stipendijas apmērs: 2200 EUR/ akad. gadā;

Nosacījumi saņemšanai: izcilas sekmes mācībās un augsti sasniegumi gan mācībās, gan citās aktivitātēs ārpus mācību darba;

M.M.V.Petkevičs piemiņas stipendija:

Var pretendēt: 12. klašu skolēni, kas plāno uzsākt studijas Latvijas Universitātē;

Stipendijas apmērs: 2200 EUR/ akad. gadā;

Nosacījumi saņemšanai: nepietiekams materiālais nodrošinājums studijām, izcilas sekmes mācībās un augsti sasniegumi gan mācībās, gan citās aktivitātēs ārpus mācību darba.

Aicina reģistrēties Interreg Baltijas jūras reģiona programmas 2014-2020 semināram

 Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija aicina reģistrēties Interreg Baltijas jūras reģiona programmas 2014.-2020. gadam (turpmāk – programma) semināram par otro projektu konkursu.

Seminārs notiks 2016. gada 16. un 17. martā Rīgā, Kuģu ielā 24, Radisson Blu Daugava Hotel.

Pasākuma mērķis ir informēt par programmas otro projektu konkursu, nodrošināt potenciālajiem projektu partneriem tīklošanās iespējas, kā arī iespēju saņemt individuālu konsultāciju par projekta ideju.

Semināra laikā programmas Vadošās iestādes/Kopīgā Sekretariāta pārstāvji prezentēs programmas galvenās iezīmes, sadarbības jomas un tēmas, par kurām sadarbības projekti otrajā projektu konkursā ir īpaši gaidīti. Tāpat tiks skaidroti projekta budžeta veidošanas un komunikācijas jautājumi, izklāstītas gūtās atziņas pēc pirmā projektu konkursa, kā arī sniegta informācija, kad un kur pieteikties programmas finansējumam, kur saņemt atbalstu jautājumu gadījumā. Tiks nodrošināta arī iespēja komunicēt ar potenciālajiem projektu partneriem tematiskos stūrīšos „Inovācijas”, „Dabas resursi” un „Transports”.

Tāpat interesentiem, kuri iepriekš būs pieteikušies, tiks nodrošinātas individuālas projektu konsultācijas.

Tā kā vietu skaits pasākumā ir ierobežots, interesentiem līdz 2016. gada 29. februārim lūgums reģistrēties programmas tīmekļa vietnē: http://www.interreg-baltic.eu/event-detail/event/xx-interreg-baltic-sea-region-information-seminar.html.

Programmas mērķis ir stiprināt integrētu teritoriālo attīstību un sadarbību, lai padarītu Baltijas jūras reģionu inovatīvāku, vieglāk pieejamu un ilgtspējīgāku.

Programmas finansējuma saņēmēji ir valsts budžeta iestādes (piemēram, nozaru ministrijas, aģentūras), no valsts budžeta daļēji finansētas atvasinātas publiskās personas un to izveidotās iestādes (piemēram, plānošanas reģioni, zinātniskās institūcijas), pašvaldības un to izveidotās iestādes, pašvaldību un valsts kapitālsabiedrības, biedrības un nodibinājumi, kā arī komercsabiedrības.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija īsteno Nacionālās atbildīgās iestādes funkcijas Eiropas Strukturālo un investīciju fondu mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” programmām, tai skaitā Interreg Baltijas jūras reģiona programmas 2014.-2020. gadam koordināciju Latvijā.

Informācijas avots: www.varam.gov.lv

 

 

Saistītās ziņas