Dace Gintere  
Jauniešu centra vadītāja
Adrese: Dumpīšu iela 3a, Stende, Talsu novads, LV 3257
Tālrunis: +371 27745807
E-pasts: jicfive@inbox.lv vai diana.ozola@talsi.lv

JIC darba laiks:

Pirmdiena      16.00 – 20.00
Otrdiena       16.00 – 20.00
Trešdiena      16.00 – 20.00
Ceturtdiena    16.00 – 20.00
Piektdiena     16.00 – 20.00

Stendes jauniešu centra darba mērķis ir sekmēt Stendes pilsētas un tuvākās apkārtnes jauniešu mērķtiecīgu darbību kopumu, kas veicinās pilnvērtīgu un vispusīgu attīstību un iekļaušanos sabiedrībā.

Ikdienā jaunieši var draudzīgi uzspēlēt dažādas galda spēlēs, galda tenisu, kā arī izmantot interneta pieslēgumu un kopīgā draugu lokā paskatīties dažādas aizraujošas filmas. Stendes jauniešu centrs aktīvi piedalās dažādu pasākumu organizēšanā un realizēšanā, lai sniegtu iespēju jauniešiem gūt izglītojošu pieredzi kultūras jomā.

JIC  ir ieviesuši dažādas tradīcijas Stendes pilsētas sabiedrībā, piemēram, katru gadu augusta mēnesī jauniešu centrs organizē Stendes pilsētas sporta svētkus, kas ir ļoti populārs un apmeklēts pasākums, bet ziemas mēnešos jaunieši organizē Stendes pilsētas kultūras pasākumu „Pieaugušo POPLIELU” u.c.

Stendes jauniešu vasaras  aktivitātes

Visas vasaras garumā norisinājās Talsu BJC apstiprinātais jauniešu iniciatīvas projekts „Roku roka brīvprātīga darbā”. Projekta laikā katra mēneša pēdējā sestdienā notika volejbola turnīrs Stendes volejbola laukumā, kuru jaunieši sadarbībā ar Stendes sporta un brīva laika pavadīšanas centru, iekārtoja paši saviem spēkiem. Tika sakārtota laukuma tuvākā teritorija, uzstādīta atkritumu urna un uz laukuma tika uzbērtas smiltis. Projektā iesaistījās 30 jaunieši, katrs atrodot sev patīkamākās aktivitātes. Tika pašrocīgi gatavotas medaļas volejbola turnīra godalgotajām vietām, domāti dizaini volejbola turnīru reklāmām un diplomiem. Projekta laikā jaunieši ne tikai varēja piedalīties turnīros, bet arī ikdienā aktīvi varēja sportot un lietderīgi pavadīt savu brīvo laiku un attīstīt savas iemaņas volejbolā. Turnīru laikā jaunieši apguva arī pludmales volejbola noteikumus, kā arī iemēģināja roku spēļu tiesāšanā. Pēc katra posma tika apkopoti rezultāti pēc kuriem noteica kopvērtējuma uzvarētājus. 3. vietā pēc punktu skaita bija Roberts Grīnvalds, 2.vietā ar vienādu punktu skaitu ierindojās Kārlis Švēde – Grīnbergs un Kalvis Liepa, savukārt godalgoto 1. vietu kopvērtējumā izcīnīja Kārlis Pētersons. Turnīra noslēgumā katrs jaunietis saņēma pateicības rakstu par piedalīšanos projektā un atbalstu savai pilsētai.

Anda Gaigala, Stendes jauniešu centra „Five” vadītāja

 

Jauno Komersantu skola piedāvā jauniešiem:
Labākā iespēja tiem,kas domā par sava biznesa uzsākšanu!
Mūsu sabiedrības un valsts attīstība ir atkarīga no tā, cik lielā mērā palīdzēsim un ļausim mūsu jaunatnei pilnvērtīgi un radoši augt un attīstīties jau šodien. Ne velti ir radies teiciens -”jauniešinav tikai mūsu nākotne – viņi ir mūsu tagadne!”
Lai rosinātu jauniešus aktīvi darboties jau šobrīd,kā arī paplašinātu savu redzējumu par nākotni, mudinātu savu ideju realizācijai, Latvijas Uzņēmējdarbības Attīstības centrs, sadarbībā ar”Jauno komersantu skolu”, aicina jauniešus vecumā no 18 – 28 gadiem piedalīties īpašā biznesa apmācību sesijā “Kā izveidot veiksmīgu biznesu un gūt panākumus!”
Apmācību mērķis ir vairot jaunošos motivāciju savas uzņēmējdarbības uzsākšanai, kā arī sniegt zināšanas par visu, kas saistās ar biznesu, tā attīstīšanu un peļņas gūšanu. Apmācību laikā jaunieši kopā ar uzņēmējiem un radošo biznesa treneri Egitu Sproģi likts pamatus jaunaiuzņēmējdarbības iniciatīvai.
Vairums jauniešu pēc vidusskolas absolvēšanas nonāk būtiskas izvēles priekšā – turpināt mācības kādā no Latvijas vai ārzemju augstskolām, doties darba gaitās, vai realizēt un censties piepildīt kādu savu ideju vai sapni… Dažkārt savu ideju realizācijai pietrūkst būtiskākā – pārliecības par saviem spēkiem, ideju “no malas”, motivācijas, sapratnes par to, ko un kā darīt, vēlmes atrast atbilstošāko sev un doties mērķa virzienā, tāpēc šāda veida apmācības ir kā lielisks stimuls nepadoties un radīt sevī vēmi realizēt lielas lietas!
Biznesa apmācību sesija ilgs divus mēnešus – no jūlija līdz augustam, un tā piedāvās apmeklēt astoņas radošās lekcijas, veidot praktiskos uzdevumus, testus, saņemt no biznesa profesionāļiem individuālas konsultācijas klātienē un “online” (interneta tiešsaistē),
veidot diskusijas un rosināt viedokļu / ideju apmaiņu apmācību dalībnieku starpā.
Apmācības notiks Rīgas centrā, katru pirmdienu, attiecīgajos datumos – 7. jūlijā, 14. jūlijā, 21.jūlijā, 28. jūlijā, 4. augustā, 11. augustā, 18. augustā un noslēguma apmācība – 25. augustā.
Apmācības ir virzītas ne tikai uz ideju apmaiņu ar citiem jauniešiem un aktīvu darbu grupās, bet arī individuālu un uz katru dalībnieku vērstu zināšanu sniegšanu.