Jūnija pasākumi Stendē

Jūnija mēnesī aicinām apmeklēt sekojošus pasākumus:

01.06. plkst. 18.00 Labinieku godināšanas pasākums

“Saule sēja sudrabiņu…” Stendes tautas namā

10.06.  no plkst. 10.00 – 15.00 Pasākums – ekskursija “Čaklo lasītāju diena.”

/Sadarbībā ar Sabiles bērnu bibliotēku/ Stendes bērnu bibliotēkā un Sabilē

14.06. plkst. 14.00 Komunistiskā genocīda upuru piemiņas brīdis “Ar tiem, kurus nesalauza nedz sals, nedz vētras sēja!”

Pie Stendes dzelzceļa stacijas

23.06. plkst. 23.00 Līgo balle kopā ar grupu “Stende” Stendes estrādē

Ieeja bez maksas.

Saistītās ziņas