Miķeļdiena un sports

29.septembrī Stendes jaunieši svinēja miķeļdienu, meitenes gatavoja vainadziņus no dabas materiāliem un klāja galdu, bet zēni cīnījās par medaļām un kausiem dažādos sporta veidos

Kārtējo domes sēžu un komiteju sēžu grafiks 2019.g.decembrī

Kārtējo domes sēžu un komiteju sēžu grafiks 2019.gada decembrī

(saskaņā ar saistošo noteikumu Nr.2 “Talsu novada pašvaldības nolikums” 40.punktu un 68.punktu)

 

Datums Sēdes nosaukums Laiks
2.decembris Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde 10.00
2.decembris Sociālo un veselības jautājumu komitejas sēde 13.00

 

2.decembris Tautsaimniecības komitejas sēde 15.00

 

5.decembris Finanšu komitejas sēde 13.00

 

12.decembris Domes sēde 13.00

 

16.decembris Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde 10.00
16.decembris Sociālo un veselības jautājumu komitejas sēde 13.00

 

16.decembris Tautsaimniecības komitejas sēde 15.00

 

19.decembris Finanšu komitejas sēde 13.00

 

27.decembris

 

Domes sēde 10.00

 

 

 

 

 

 

 

LR Pašvaldību savienība informē

Iznācis Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) iknedēļas informatīvais izdevums InfoLOGS” Nr. 14.

Sadaļā “Latvijas Pašvaldību savienībā” informācija par:

 • LPS Reģionālās attīstības un sadarbības komitejas sēdi 3. aprīlī, kurā pētnieki Andris Miglavs un Armands Pužulis un pašvaldību vadītāji diskutēja par administratīvi teritoriālās reformas gaitu no pētniecības un Latvijas ilgtspējīgas attīstības viedokļa;
 • LPS Veselības un sociālo jautājumu komitejas sēdi 3. aprīlī, kurā tika uzklausīta Labklājības ministrijas vīzija par virzītajām prioritātēm nākamajā Eiropas Savienības struktūrfondu periodā (videoieraksts šeit);
 • Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru asociācijas (LPIA) sanāksmi 5. aprīlī Neretā.

Sadaļā “Šonedēļ un turpmāk” informācija par:

 • LPS Valdes sēdi 10. aprīlī;
 • Novadu dienu 12. aprīlī Gulbenē, kuras tēma – administratīvi teritoriālās reformas kritēriji un pašvaldību funkcijas;
 • tiešraidi 12. aprīlī par datu apmaiņas veidiem ar Uzņēmumu reģistru;
 • videokonferenci 15. aprīlī par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras projektu konkursiem pašvaldībām;
 • videokonferenci 23. aprīlī par trauksmes cēlēju ziņojumu saņemšanu un izskatīšanu.

Sadaļā “LPS medijos” informācija par:

 • LPS darba atspoguļojumu presē, radio un televīzijā un padomnieku dalību TV un radioraidījumos.

Sadaļā “Eiropā un pasaulē” informācija par:

 • Latvijas delegācijas dalību Eiropas Padomes Vietējo un reģionālo pašvaldību kongresa 36. plenārsesijā Strasbūrā, kuras tēma šoreiz bija Pilsētu mēri demokrātijas sardzē;
 • Jaunpils novada aktivitātēm ilgtspējīgas attīstības mērķu īstenošanā, ar ko Eiropas pašvaldību politiķus un Eiropas Komisijas pārstāvjus Briselē iepazīstināja Latvijas delegācijas locekle Reģionu komitejā Jaunpils novada domes priekšsēdētāja Ligita Gintere.

Sadaļās “LPS sniegtie atzinumi” un “LPS saskaņošanai pieprasītie dokumentu projekti” informācija par:

 • aizvadītajā nedēļā sniegtajiem 11 atzinumiem par normatīvo aktu projektiem (septiņi no tiem ir saskaņoti, bet četri ‒ nav saskaņoti);
 • 4. aprīļa Valsts sekretāru sanāksmē izsludinātajiem projektiem.

Pašvaldībām noderīga informācija sadaļā “Projekti, konkursi, semināri, finansējums, pasākumi”.

Tikšanās ar A/s ” Talsu autotransports” un Talsu novada pašvaldības pārstāvjiem

Šā gada 3.aprīlī plkst. 18:00 Stendes tautas nama zālē  notiks tikšanās a/s Talsu autotransports un Talsu novada pašvaldības pārstāvjiem, kurā  tiks skatīts jautājums par sabiedriskā transporta kustības iespējamajām izmaiņām ar 01.09.2019.

Plānots, ka nākamajā mācību gadā nekursēs skolēnu pārvadājuma maršruta autobuss, bet būs iespēja izmantot sabiedrisko transportu nokļūšanai izglītības iestādēs.