11.novembrī Lāčplēša dienas gājiens Stendes pilsētā

🇱🇻Lāčplēša diena – Latvijas brīvības cīņu visplašāk svinētā diena. Ap šo laiku aizsākas Patriotu nedēļas pasākumi, kad īpaši atceramies un godinām visus, kuri izcīnījuši neatkarīgu Latvijas valsti.
Arī Stendē, ar gājienu un piemiņas pasākumu, godināsim brīvības cīņu cīnītājus! ⭐️🙏
‼️❗️‼️Aicinām ikvienu ievērot 2m distanci un nedrūzmēties! Būsim atbildīgi gan pret sevi, gan citiem!!

“Stacijas un Dumpīšu ielas posma izbūve Stendē rūpnieciskās teritorijas darbības nodrošināšanai” ieviešanas un izstrādes ieceri un aplūko tā realizācijas vietu dabā.

 

 

 

 

 

 

 

19.oktobrī Stendes pilsētas pārvaldē tikās Talsu novada pašvaldības vadība, Talsu novada domes deputāti un vietējie uzņēmēji. Tikšanās laikā varēja iepazīties ar plānotā projekta “Stacijas un Dumpīšu ielas posma izbūve Stendē rūpnieciskās teritorijas darbības nodrošināšanai” ieviešanas un izstrādes ieceri un aplūkot tā realizācijas vietu dabā.

Projekta “Stacijas un Dumpīšu ielas posma izbūve Stendē rūpnieciskās teritorijas darbības nodrošināšanai” mērķis ir uzlabot pilsētas infrastruktūru, tā nodrošinot uzņēmējdarbības attīstību un veicinot ekonomisko izaugsmi ne tikai Stendē, bet arī Talsu novadā. Investīcijas plānots ieguldīt Stendes pilsētas rūpnieciskajā teritorijā, pārbūvējot Stacijas un Dumpīšu ielas posmus. Investīciju ieguldījums revitalizētajā teritorijā nodrošinās videi draudzīgu un vides ilgtspējai veicinošu teritoriālo izaugsmi un jaunu darba vietu radīšanu, ko veicinās privāto investīciju ieguldījums.

Projektā paredzēts pārbūvēt esošo Stacijas ielu 1899,34 metru garā posmā un Dumpīšu ielas posmu 194,84 metru garumā, kas piekļaujas degradētajai teritorijai. Paredzēts pilnībā mainīt brauktuves, krustojumu un nobrauktuvju segumu, izbūvēt gājēju celiņu, slēgtās lietus ūdens novadīšanas sistēmu un ielu apgaismojumu.

Projekta kopējās izmaksas ir 2 643 411,14 eiro, tostarp ERAF finansējums 1 585 338,45 eiro, valsts dotācija 69 941,40 eiro apmērā un pašvaldības līdzfinansējums 988 131,29 eiro. Projektā plānots līdz 2023. gada 31. decembrim izveidot 38 jaunas darba vietas, atjaunot degradēto teritoriju 10,46 hektāru platībā, ieguldīt komersantu nefinanšu investīcijas nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos 1 138 336,26 eiro apmērā. Projekta īstenošanas laiks ir 24 mēneši no projekta apstiprināšanas brīža.

Rihards Bērziņš

No 12. oktobra, šķērsojot Latvijas Republikas robežu, jāaizpilda elektroniskā anketa

Elektroniskās anketas pieejamas no jebkuras viedierīces un aizpildāmas īpašā tīmekļvietnē covidpass.lv no 12. oktobra. Tas nozīmē, ka personām, kas iebrauc Latvijas Republikā līdz 11. oktobrim plkst. 23:59, vēl ir j

āaizpilda papīra anketas, par kurām tāpat kā šobrīd – parūpēsies pārvadātāji. Iestājoties 12. oktobrim, ir pieejama mājaslapa covidpass.lv, un personām, kas šķērso Latvijas Republikas robežu, obligāti jāaizpilda anketa un jāparāda saņemtais QR kods robežsargiem.

Apliecinājuma aizpildīšana ir obligāta visiem ieceļotājiem, un tas ir jāveic ne agrāk kā 48 stundas pirms Latvijas Republikas robežas šķērsošanas. Personai anketā jānorāda savu vārdu, uzvārdu, personas kodu, kontakttālruni saziņai un faktiskās dzīvesvietas adresi, kurā persona būs sasniedzama, kā arī valstis un izbraukšanas datumus, kurās persona uzturējusies pēdējo 14 dienu laikā pirms ierašanās Latvijas Republikas teritorijā u.c. Katrai pilngadīgai personai apliecinājums ir jāaizpilda atsevišķi, nepilngadīgām personām apliecinājumu aizpilda vecāki vai likumīgie aizbildņi.

Pēc apliecinājuma anketas aizpildīšanas ieceļotājs saņems personificētu QR kodu, kas apliecinās datu iesniegšanu. Ja gadījumā QR kods tiks nozaudēts, mājaslapā ir izveidota funkcija “saņemt QR kodu” atkārtoti, ievadot e-pasta adresi.

Anketā norādītie dati tiks automātiski nodoti tiesībsargājošajām iestādēm – Valsts policijai (VP), Valsts robežsardzei (VRS) un Slimību profilakses un kontroles centram (SPKC). Personas dati tiks uzglabāti 30 dienas ar mērķi saņemto informāciju izmantot epidemioloģiskās drošības nodrošināšanai un kontaktpersonu izsekojamībai. Pēc 30 dienām, personas dati tiks automātiski dzēsti.

Elektronisko ieceļotāju reģistrācijas sistēmu IECIS, kas turpmāk kalpos kā elektroniska pašdeklarēšanās sistēma (apliecinājuma anketa) personām, kuras ierodas vai atgriežas Latvijā no ārvalstīm ir izstrādājis Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs sadarbībā ar VP, VRS un SPKC.

Informācijas avots: Iekšlietu Ministrija

No nākamā gada paredzētas izmaiņas pašnodarbinātām personām

2021. gada valsts budžetu pavadošo likumprojektu paketē ir iekļauti vairāki likumprojekti, kas paredz izmaiņas pašnodarbinātām personām. Tās paredz grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”, grozījumi Mikrouzņēmumu nodokļa (MUN) likumā un grozījumi likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu”.

Personām, kas Valsts ieņēmumu dienestā (VID) reģistrējušas saimniecisko darbību un maksā iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN) vispārējā kārtībā, proti maksā IIN no ieņēmumu un izdevumu starpības, ar nākamo gadu mainās IIN likme augstākajai progresivitātes pakāpei no 31,4% uz 31%.

Plašāka informācija: www.fm.gov.lv