KONTAKTI

Stende_gerb

Latvijas Republika
TALSU NOVADA PAŠVALDĪBA
STENDES PILSĒTAS PĀRVALDE
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90009113532
Dumpīšu iela 3A, Stende, Talsu novads, LV-3257
Tālrunis: 63232132; fakss 63232136;
E-pasts: stende.parvalde@talsi.lv


 

NORĒĶINU REKVIZĪTI:

Talsu novada pašvaldības norēķinu rekvizīti:

Talsu novada pašvaldība
Reģ.Nr.90009113532
Kareivju ielā 7, Talsos, LV-3201
AS „SEB banka”, kods: UNLALV2X
Konts: LV49UNLA0028700130033

Stendes pilsētas pārvaldes darba laiki:

Pirmdienās no 8:00 – 17:00 (pusdienas pārt. no 12:00-12:45)

Otrdienās no 8:00 – 18:00 (pusdienas pārt. no 12:00-12:45)

Trešdienās no 8:00 – 17:00 (pusdienas pārt. no 12:00-12:45)

Ceturtdienās no 8:00 – 17:00 (pusdienas pārt. no 12:00-12:45)

Piektdienās no 8:00 – 15:00 (pusdienas pārt. no 12:00-13:00)