ADRESE

Dumpīšu iela 3A, Stende, Talsu novads, LV-3257

E-PASTS

stende.parvalde@talsi.lv

TĀLRUNIS

+371 632 32132

DARBA LAIKI

Stendes pilsētas pārvaldes darba laiki:
Pirmdienās no 8.00 – 17.00 (pusdienas pārt. no 12.00-13.00)
Otrdienās no 8.00 – 18.00 (pusdienas pārt. no 12.00-13.00)
Trešdienās no 8.00 – 17.00 (pusdienas pārt. no 12.00-13.00)
Ceturtdienās no 8.00 – 17.00 (pusdienas pārt. no 12.00-13.00)
Piektdienās no 8.00 – 16.00 (pusdienas pārt. no 12.00-13.00)

Kases darba laiki:
Pirmdienās       no 8:oo – 12:oo
Otrdienās          no 8:oo – 16:oo (pusdienas pārt. no 12:oo – 13:00)
Trešdienās        no 8:00 – 12:00
Ceturtdienās     no 8:00 – 16:00 (pusdienas pārtr. no 12:00 – 13:00)

 

NORĒĶINU REKVIZĪTI
Talsu novada pašvaldības norēķinu rekvizīti:

Talsu novada pašvaldība
Reģ.Nr.90009113532
Kareivju ielā 7, Talsos, LV-3201
AS „SEB banka”, kods: UNLALV2X
Konts: LV49UNLA0028700130033