Sandra Leja  – Nātriņa

Stendes Tautas nama direktore
Tālrunis: +371 27234043

E-pasts: sandra.leja@talsi.lv

 

KOLEKTĪVU NODARBĪBAS STENDES TAUTAS NAMĀ

2015./2016.gada sezonā

PIRMDIENA NODARBĪBAS
14.00 Lietišķā māksla – rokdarbi. Vadītāja Ina Valtere
18.00 Enerģētiskās vingrošanas grupa “CIGUN”. Vadītāja Inese Zazerska
OTRDIENA 13.00 Senioru vokālais ansamblis “ATMIŅAS”. Vadītāja Biruta Mertena
15.00 Bērnu popgrupa “SOL”. Vadītāja Ilze Čaunāne
18.30 Vīru vokālais ansamblis “Stende”. Vadītājs Armands Ulmanis
Koncertmeistare Gunita Pauliņa
TREŠDIENA 18.30 Sieviešu vokālais ansamblis “Gaisma”. Vadītājs Armands Ulmanis
19.00 Līnijdeju grupa “Evita”. Vadītāja Vija Ābele
CETURTDIENA 19.00 Vokāli instrumentālais ansamblis „STENDE”
Vadītāji Agnis Vicinskis un Armands Ulmanis
19.00 Vidējās paaudzes TDK “TEIKA”. (Sporta centrā)
Vadītājas Liene Konopacka un Indra Nolendorfa
SESTDIENA 11.00 Senioru vokālais ansamblis “ATMIŅAS”. Vadītāja Biruta Mertena

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]