Stendes Tautas nama vīru vokālais ansamblis „ STENDE” dibināts 2012.gada oktobrī uz Stendes vokāli instrumentālā ansambļa bāzes. Ansamblis izveidojās, lai popularizētu vīru ansambļu dziedāšanu, lai no darba brīvajā laikā vīri varētu lietderīgi aizpildīt brīvo laiku, izkoptu savus talantus un popularizētu kvalitatīvu pašdarbības kolektīvu darbu.

Kolektīvā dzied 12 vīri no Stendes, Talsiem un Rīgas. Visiem Stende ir vieta, kura saistās ar bērnību, jaunību vai tagadējo darbību. Vairākiem tā ir atkal satikšanās mūzikā, vairākiem turpinājums sadarboties mūzikas jomā – tikai citā žanrā.

Ansamblī dzied vīri vecumā no 16 – 57 gadiem.

Ansamblī darbojas dažādu profesiju pārstāvj i- bankas un muitas darbinieki, pašvaldības policists, divi vidusskolas audzēkņi, privātuzņēmēji, personāla atlases darbinieks, celtnieks, būvmateriālu konsultants, mežsaimnieks. Ansambļa vadītājs Armands Ulmanis ir mūzikas skolotājs klarnetes un saksofona specialitātē.  Strādā Talsu mūzikas skolā un muzicē grupās „HALO” un „STENDE”. Koncertmeistare Gunita Pauliņa ir klavieru skolotāja un koncertmeistare ar 30 gadu stāžu.

Vairāki kolektīva dalībnieki darbojas citos ar mūziku saistītos pašdarbības kolektīvos, gandrīz katrs spēlē kādu mūzikas instrumentu.

Ansambļa repertuārā ir gregoriāņu dziedājumi, kristīgā mūzika, sarežģītas latviešu tautas dziesmu apdares, klasiskās dziesmas, mūsdienu populāras dziesmas.

Kolektīva lielākie sasniegumi:

Vokālo ansambļu skate Talsos.  Iegūta A. pakāpe.

Zonas vokālo ansambļu skate Kuldīgā.  Iegūta 1.pakāpe.

Latvijas vokālo ansambļu konkurss 2013.g.  Fināls kultūras un tautas mākslas centrā  “Mazā Ģilde”. 2013. gada 30. jūnijā iegūta 2.vieta /1.vietu žūrija nepiešķīra nevienam kolektīvam/