LR Pašvaldību savienība informē

Iznācis Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) iknedēļas informatīvais izdevums InfoLOGS” Nr. 14.

Sadaļā “Latvijas Pašvaldību savienībā” informācija par:

 • LPS Reģionālās attīstības un sadarbības komitejas sēdi 3. aprīlī, kurā pētnieki Andris Miglavs un Armands Pužulis un pašvaldību vadītāji diskutēja par administratīvi teritoriālās reformas gaitu no pētniecības un Latvijas ilgtspējīgas attīstības viedokļa;
 • LPS Veselības un sociālo jautājumu komitejas sēdi 3. aprīlī, kurā tika uzklausīta Labklājības ministrijas vīzija par virzītajām prioritātēm nākamajā Eiropas Savienības struktūrfondu periodā (videoieraksts šeit);
 • Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru asociācijas (LPIA) sanāksmi 5. aprīlī Neretā.

Sadaļā “Šonedēļ un turpmāk” informācija par:

 • LPS Valdes sēdi 10. aprīlī;
 • Novadu dienu 12. aprīlī Gulbenē, kuras tēma – administratīvi teritoriālās reformas kritēriji un pašvaldību funkcijas;
 • tiešraidi 12. aprīlī par datu apmaiņas veidiem ar Uzņēmumu reģistru;
 • videokonferenci 15. aprīlī par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras projektu konkursiem pašvaldībām;
 • videokonferenci 23. aprīlī par trauksmes cēlēju ziņojumu saņemšanu un izskatīšanu.

Sadaļā “LPS medijos” informācija par:

 • LPS darba atspoguļojumu presē, radio un televīzijā un padomnieku dalību TV un radioraidījumos.

Sadaļā “Eiropā un pasaulē” informācija par:

 • Latvijas delegācijas dalību Eiropas Padomes Vietējo un reģionālo pašvaldību kongresa 36. plenārsesijā Strasbūrā, kuras tēma šoreiz bija Pilsētu mēri demokrātijas sardzē;
 • Jaunpils novada aktivitātēm ilgtspējīgas attīstības mērķu īstenošanā, ar ko Eiropas pašvaldību politiķus un Eiropas Komisijas pārstāvjus Briselē iepazīstināja Latvijas delegācijas locekle Reģionu komitejā Jaunpils novada domes priekšsēdētāja Ligita Gintere.

Sadaļās “LPS sniegtie atzinumi” un “LPS saskaņošanai pieprasītie dokumentu projekti” informācija par:

 • aizvadītajā nedēļā sniegtajiem 11 atzinumiem par normatīvo aktu projektiem (septiņi no tiem ir saskaņoti, bet četri ‒ nav saskaņoti);
 • 4. aprīļa Valsts sekretāru sanāksmē izsludinātajiem projektiem.

Pašvaldībām noderīga informācija sadaļā “Projekti, konkursi, semināri, finansējums, pasākumi”.

Saistītās ziņas