Maija pasākumi Stendē

Laipni aicināti uz pavasara pasākumiem Stendē:

04.05. 11.00 Baltā galdauta svētki.

/Dziedāsim, dejosim, minēsim mīklas, skaidrosim vecvārdus, spēlēsim senās spēles, atvērsim Stendes stāstu lādi, skatīsim priekšautu izstādi un mielosimies ar pašu gatavotu cienastu./ Stendes estrādē

07.05. 13.00 Mātes dienas koncerts.

Piedalās Stendes tautas nama, Stendes pamatskolas un PII “Saulīte” bērnu kolektīvi. Stendes tautas namā

28.05. 12.00 Bērnu popgrupu festivāls “Nošu bānītis 2016”

/piedzīvojumi ar Vudiju un Džesiju/ Stendes estrādē

28.05. 18.00 Koncerts

“Nākat ļaudis skatīties,

Saules māte kalnā kāpa”

Piedalās:VPDK “Teika”, senioru DK “Draudzība”, VPDK “Sidrabi”- Rīga, vīru vokālais ansamblis “Stende”

Ieejas maksa: EUR 2.00 Stendes estrādē

 

Saistītās ziņas