Mārtiņdiena Stendes bērnu bibliotēkā

Kā Mārtiņdienu sagaidīja Stendes bērnu bibliotēkā

Aicinot 9.novembrī mazos lasītājus uz tematisko pasākumu “Skrien, bitīte, istabā Mārtenīša vakarā”, tika izvirzīts mērķis paplašināt skolēnu zināšanas par latviešu gadskārtu svētkiem, rosināt izzināt Mārtiņdienas tradīcijas, attīstīt klausīšanās un radošās spējas.

Bērni uzzināja par senām Mārtiņdienas tradīcijām, kad radies Mārtiņa vārds, minēja mīklas, klausījās pasakas, pildīja uzdevumus. Skolēni, gatavojoties pasākumam, bija kopīgi iemācījušies dziesmiņu, kuru nodziedāja.

Sākot ar Mārtiņiem, senie latvieši gatavoja maskas un dziedādami, dejodami devās no mājas uz māju. Arī mēs bibliotēkā gatavojām maskas, kuras varēs izmantot šajos svētkos un arī Ziemassvētkos dodoties ciemos maskotos gājienos.

Paldies skolotājai Evai un bērniem par sadarbību!

Anita Bērziņa

Stendes bērnu bibliotēkas vadītāja

Saistītās ziņas