Publiskā apspriešana koku ciršanai

Publiskā apspriešana koku ciršanai

15.05.2020.

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Stacijas un Dumpīšu ielās, Stendē, Talsu novadā

Pamatojoties uz Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumu Nr.309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 17.punktā noteikto, publiskai apspriešanai tiek nodota koku ciršana Stacijas un Dumpīšu ielās, Stendē, Talsu novadā, kas paredzēta objekta “Stacijas ielas Stendē pārbūve rūpnieciskās teritorijas darbības nodrošināšanai” realizācijas ietvaros, būvprojekta izstrādātājs SIA “BM-projekts”.

Publiskā apspriešana notiek no 15.05.2020. līdz 28.05.2020. ieskaitot.

Ar koku ciršanas ieceres materiāliem aicinām iepazīties Talsu novada pašvaldības portālā: www.talsi.lv sadaļā Iedzīvotājiem – Sabiedrības līdzdalība – Publiskās apspriešanas un Stendes pilsētas portālā: www.stende.lv vai Stendes pilsētas pārvaldes telpās (t.63232132) Dumpīšu iela 3a, Stende, katru darba dienu no pulksten 9.00 līdz 12.00.

Rakstisku atsauksmi vai aizpildītu aptaujas lapu (anonīma netiks ņemta vērā) aicinām sūtīt elektroniski uz e-pastu: stende@parvalde.lv , vai iesniegt Stendes pilsētas pārvaldē Dumpīšu iela 3a, Stendē, vai nosūtīt pa pastu Stendes pilsētas pārvalde, Dumpīšu iela 3a, Stende, LV- 3257.

publiskas_apspriesanas_aptaujas_lapa_Stende

Saistītās ziņas