Stendes tautas namā

28.01.-28.02.-Kārļa dienai veltīta izstāde “Ar Stendes vārdu pasaulē.”

Stendes bibliotēkā

02.01.-17.01. – izstāde “Dzimtenes dvēsele” (Dz.Žuravskai – 75)

02.01. – 17.01.- izstāde “Manā pasaulē sniegi snieg” (K.Elsbergam – 55)

20.01.- 31.01. – izstāde “Latvijas pilskalni”

20.01. -31.01. – izstāde “To nevar aizmirst…”(1991.g.barikāžu laiks)

Stendes bērnu bibliotēkā

02.01.- 10.01. – izstāde “6.janvāris – Zvaigžņu diena jeb Treju kungu diena”

13.01.-31.01. – grāmatu izstāde “Izlasi un uzzini ko jaunu par dzīvniekiem!”

16.01. plkst. 12:30  – tematisks pasākums 1.klasei “Sveika bibliotēka!”