Iedzīvotāju tikšanās

17.martā plkst. 18.00    Stendes Tautas namā

Iedzīvotāju tikšanās

Par izglītības attīstības jautājumiem Stendes pilsētā.

Darba kārtībā:

Par Talsu novada izglītības pakalpojuma attīstības stratēģiju līdz 2025.gadam.

1. Talsu novada domes priekšsēdētāja vietniece Daiga Feldmane,

2. Talsu novada izglītības pārvaldes vadītājs Uldis Katlaps,

3.  Stendes pilsētas pārvaldes vadītājs Andis Āboliņš.

Prezentācijas:

  • Stendes pamatskola,  bērnudārzs „Saulīte” un Jauniešu centrs.

Esošās situācijas analīze, aptaujas rezultāti un diskusijas.

Aicinām piedalīties visus pilsētas iedzīvotājus un izteikt savu viedokli .

No 1.marta Stendes Sporta centrā, Stende PII „Saulīte”, Pieaugušo bibliotēkā,

veikalos „ELVI” ir iespēja aizpildīt anketas par izglītības kvalitāti Stendes pilsētā.

 

Saistītās ziņas