TALSU NOVADA SOCIĀLĀ DIENESTA ATTĀLINĀTAIS KLIENTU PIEŅEMŠANAS PUNKTS STENDĒ

Eva Mackeviča
Sociālā darba organizatore
Tālrunis: 28651745

Ilze Ozola
Sociālais darbinieks
Tālrunis 26352080

Ritma Supe
Talsu novada bāriņtiesas locekle
Tālrunis 29157443

Apmeklētāju pieņemšanas laiki
Ceturtdienās 9.00-14.00