SOCIĀLAIS DIENESTS

TALSU NOVADA SOCIĀLĀ DIENESTA ATTĀLINĀTAIS KLIENTU PIEŅEMŠANAS PUNKTS STENDĒ

Eva Mackeviča

Sociālais darbinieks

Tālrunis: 28651745

Sintija Krūmiņa

Sociālās palīdzības organizatore

Tālrunis: 26352080

Apmeklētāju pieņemšanas laiki:

Pirmdienās 9.00-16.00
Otrdienās 9.00-18.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Ceturtdienās 9.00-16.00

Inese Krastiņa                                                                                                                                                                                                                                                                   

Sociālā darbiniece darbam ar ģimeni ar bērniem 

Tālrunis 29425919

Apmeklētāju pieņemšanas laiki:

Ceturtdienās 9.00-14.00

Tatjana Nolendorfa

Talsu novada bāriņtiesas priekšsēdētāja vietniece

Tālrunis 26307352

Apmeklētāju pieņemšanas laiks:

Piektdienās 8.30- 12.30