SOCIĀLAIS DIENESTS

TALSU NOVADA SOCIĀLĀ DIENESTA ATTĀLINĀTAIS KLIENTU PIEŅEMŠANAS PUNKTS STENDĒ

Eva Mackeviča

Sociālais darbinieks

Tālrunis: 28651745

 

Inese Krastiņa                                                                                                                                                                                                                                                              

Sociālā darbiniece darbam ar ģimeni ar bērniem 

Tālrunis 29425919

Apmeklētāju pieņemšanas laiki:

Ceturtdienās 9.00-14.00

Tatjana Nolendorfa

Talsu novada bāriņtiesas priekšsēdētāja vietniece

Tālrunis 26307352