https://www.facebook.com/stendessportacentrs

Stendes sporta un brīvā laika pavadīšanas centrs

Adrese: Brīvības iela 15, Stende, Talsu novads, LV-3257

Roberts Grīnvalds

Stendes sporta un brīvā laika pavadīšanas centra vadītājs
Tālrunis: +371 25863611
E-pasts: roberts.grinvalds@talsi.lv

Aina Cebure

Stendes sporta un brīvā laika pavadīšanas centra administratore
Tālrunis: +371 26337074
E-pasts: aina.cebure@talsi.lv

 

Stendes sporta un brīvā laika pavadīšanas centra nodarbību grafiks no  2020.gada 7. septembra.

Diena Laiks Sporta veids, grupa Treneris, atbildīgā persona
Pirmdiena
08:00 – 15:00 Stendes pamatskolas sporta stundas Roberts Grīnvalds
15:00 – 16:30 Florbols 1.-4.kl.skolēniem Natālija Joničenko
16:30 – 18:00 Florbols 5.- 9.kl.skolēniem Natālija Joničenko
18:00 – 19:00 VFS pirmsskolas vecuma bērniem Natālija Joničenko
19:00 – 20:00 Veselības vingrošana no 21.septembra Anete Grīnvalde
20:00 – 21:30 Volejbols pieaugušajiem Administratore
Otrdiena
10:00 – 11:30 PII “Saulīte” Roberts Grīnvalds
15:00 – 16:30 Sports bērniem un skolēniem brīva zāle) Administratore
16:30 – 18:00 Sports jauniešiem (brīva zāle) Administratore
18:00 – 19:30 Hatha Joga Andis Mednis
19:30 – 21:00 Basketbols (pieaugušie) Administratore
Trešdiena
8:00 – 15:00 Stendes pamatskolas sporta stundas Roberts Grīnvalds
15:00 – 16:30 Florbols 1.-4.kl.skolēniem Natālija Joničenko
16:30 – 18:00 Florbols 5.-9.kl.skolēniem Natālija Joničenko
18:00 – 19:00 VFS pirmsskolas vecuma bērniem Natālija Joničenko
19:00 – 20:00 Pilates no 23.septembra Lelde Mateviča
20:00 – 21:30 Volejbols pieaugušajiem Administratore
Ceturtdiena
08:00 – 13:00 Stendes pamatskola Roberts Grīnvalds
15:00 – 16:30 Sports bērniem un skolēniem (brīva zāle) Administratore
16:30 – 18:00 Sports jauniešiem (brīva zāle) Administratore
18:00 –19:00 Sports pieaugušajiem un senioriem (brīva zāle); Zumba no 8.oktobra Administratore

Dace Tihovska

19:00 – 20:30 Basketbols (pieaugušie) Administratore
Piektdiena
14:00 – 15:30 Florbols 1.-4.kl.skolēniem Natālija Joničenko
15:30 – 16:30 Sports pieaugušajiem un senioriem Administratore
16:30 – 18:00 Florbols 5.-9.kl.skolēniem Natālija Joničenko
18:00 – 20:00 Sports pieaugušajiem (brīva zāle sportam) Administratore