Stendes bērnu bibliotēkā jaunas grāmatas

Stendes bērnu bibliotēkā saņemtas jaunas grāmatas, kuras iepriecinās visu vecumu lasītājus.

No dāvinājumiem ir saņemtas grāmatas:

“Latvijas Nacionālā bibliotēka”, Kārkluvalka I. “Talsenieku stāsts”, “Garā pupa”, “Vēstules Kārļa Skalbes “Kaķīša dzirnavu” tēliem pēc 100 gadiem”.

Jaunākajiem lasītājiem:

Gulbe E. Bizbizmāsiņa Bartoša E. Varavīksne

Dītls E. Sušķi no Šmucciema Inkpens M. Paslēp mani, Kiper!

Šmahtls A. Laimes pilna pasaule Zandere I. Daiļās krustmātes

Auseklis U. Lietussargi Vējāns A. Krēslas stunda

Rainis J. Kara kungs Blaumanis R. Asarās

Paklone I. Ziemassvētku zāģītis Ponija noslēpumi: stāsts miedziņam

Are A. Darbīgie lācīši Cielēna M.Klusis un Strīpiņš

Maša un Lācis: Nebēdnīgie stāsti Rožlapa A. Vislabākā

Nāc un ieritinies azotē Langreitere J. Mums ir prieks kopā būt

Pārējiem lasītājiem:

100 dzīvnieku stāsti

Grīna S. Mežonīgā puse. [2.grām]

Scillata A Maija & Mote. Trīs jeb viena par daudz

Fogla K. Jorens un Mārpuķīte

Laukmane M. Pimuks un Cunduriņš un Mirdzošā Mēnesgaisma

Palasio R.Dž. Brīnums

Rasela R.R. Nikijas dienasgrāmata [6.grām] Ne pārāk laimīgas siržu lauzējas stāsti

Vincūne E. Kripatiņa. Mazās skudriņas ceļojums

Deviņvīru spēks

Stains R.L. Spoks kaimiņos

Pantermillere A. Lotas dienasgrāmata. Vai var būt vēl trakāk?

 

 

Saistītās ziņas