Stendes pamatskolai 1.vieta “Valodas talkā”!

Skolas kolektīvs priecājas par labo ziņu, ka Nacionālās bibliotēkas rīkotajā akcijā ” Valodas talka”  kopvērtējumā esam noturējuši 1.vietu. Kā balvu saņemsim ekskursiju uz Rīgu, Latvijas Nacionālo bibliotēku.

Brauciens paredzēts 19.maijā un tas piešķirts visiem talciniekiem – skolēniem no 6.-9.klasei. Īpašs PALDIES skolotājai Dacei Kristbergai , kā arī Valentīnai Pecenčukai, kas rosināja skolēnu aktivitāti rokrakstu pārrakstīšanā. Individuāli līderos izvirzījusies arī Kristiāna Kristberga. Apsveicam mūsu čaklo rakstītāju!

 

Saistītās ziņas

Stendes mototrasē

Sveiciens no mototrases! Liekas, ka visi ir ziemas miegā? Nepavisam. Nepacietīgākie ir ielikuši moču riepās radzes un dodas trasē gūt adrenalīnu. Tie...