Stendes pamatskolas skolēni piedalās mācību priekšmetu olimpiādēs

Stendes pamatskolas skolēni piedalījās un arī gatavojas piedalīties mācību priekšmetu olimpiādēs Talsu novadā.

Evelīna Jana Kozuba (9.klase) latviešu valodā (13 vieta, sagatavoja sk. D.Kristberga), bioloģijā (13.vieta, sagatavoja sk. D.Krēķe);

Kristers Meijers (9.klase) vēsturē (12 vieta, sagatavoja sk. M. Meževiča),  fizikā (18 vieta, sagatavoja sk. D.Krēķe);

Timijs Mazkalniņš (9.klase) ķīmijas olimpiādē , sagatavo sk. D. Krēķe;

Rūta Šīmane, Dita Irbe (abas no 6.klases) matemātikas olimpiādē, sagatavo sk.Z.Blanka

Rūdolfs Mahts, Timijs Mazkalniņš (abi no 9.klases) gatavojas mājturības un tehnoloģiju olimpiādei, sagatavo sk. E. Mihņevičš.

 

Saistītās ziņas