A_Abolins

Andis Āboliņš

Stendes pilsētas pārvaldes vadītājs

Tālrunis: +371 22722277
E-pasts: andis.abolins@talsi.lv
Apmeklētāju pieņemšanas laiks:

pēc iepriekšējas vienošanās.

Pusdienas pārtraukums
no 12:00 – 13:00

Aina

Aina Petroļeviča

Stendes pilsētas pārvaldes sekretāre
Tālrunis: +371 63 232132, 26416101
E-pasts: stende.parvalde@talsi.lv
Pusdienas pārtraukums
no 12.00 – 13.00
Gita

Gita Strazdiņa

Stendes pilsētas pārvaldes grāmatvede
Tālrunis: +371 632 32133
E-pasts: gita.strazdina@talsi.lv
Vasilijs

Vasilijs Červoņikovs

Stendes pilsētas pārvaldes kurinātājs, zāles pļāvējs

Tālrunis: +371 27712458

AC

Aigars Červoņikovs

Stendes pilsētas pārvaldes kurinātājs, zāles pļāvējs
Tālrunis: +371 27580176

AP

Andris Priževoits

Stendes pilsētas pārvaldes strādnieks
Tālrunis: +371 25632253

Stendes pārvaldē strādā 6 sētnieki: Ivita Austere, Daira Māsēna, Gunita Liepiņa, Inese Matisone, Valda Freimane un Ivars Trusovs.