Egils Alsbergs

Stendes pilsētas un Virbu pagasta apvienības pārvaldes vadītājs

Tālrunis: +371 26686765
E-pasts: egils.alsbergs@talsi.lv
Apmeklētāju pieņemšanas laiks:

pēc iepriekšējas vienošanās.

Pusdienas pārtraukums
no 12:00 – 13:00

Aina

Aina Petroļeviča

Stendes pilsētas pārvaldes sekretāre
Tālrunis: +371 63 232132, 26416101
E-pasts: stende.parvalde@talsi.lv
Pusdienas pārtraukums
no 12.00 – 13.00

Iveta Dorše

Stendes pilsētas pārvaldes grāmatvede
Tālrunis: +371 29241605
E-pasts: iveta.dorse@talsi.lv
Vasilijs

Vasilijs Červoņikovs

Stendes pilsētas pārvaldes kurinātājs, zāles pļāvējs

Tālrunis: +371 27712458

Vineta Medne

Stendes pilsētas pārvaldes un bibliotēkas apkopēja

AC

Aigars Červoņikovs

Stendes pilsētas pārvaldes kurinātājs, zāles pļāvējs
Tālrunis: +371 27580176

Guntis Lozebrgs

Stendes pilsētas pārvaldes tehnsikais strādnieks
Tālrunis: +371 26268195

Stendes pārvaldē strādā 6 sētnieki: Ivita Austere, Daira Māsēna, Gunita Liepiņa, Inese Matisone, Valda Freimane un Ivars Trusovs.