PĀRVALDE

 1

Andis Āboliņš

Stendes pilsētas pārvaldes vadītājs

Tālrunis: +371 22722277

E-pasts:  andis.abolins@talsi.lv

Apmeklētāju pieņemšana:

Otrdienās no 8:00 – 18:00

(ar pusdienas pārtraukumu no 12:00 – 13:00)

 Gita

Gita Strazdiņa

Stendes pilsētas pārvaldes grāmatvede
Tālrunis: +371 632 32133
E-pasts: gita.strazdina@talsi.lv

Darba laiks:
Pirmdiena 8:00 – 12:00 un 13:00 – 17:00
Otrdiena     8:00 – 12:00 un 13:00 – 18:00
Trešdiena   8:00 – 12:00 un 13:00 – 17:00
Ceturtdiena 8:00 – 12:00 un 13:00 – 17:00
Piektdiena    8:00 – 12:00 un 13:00 – 15:00

 Biruta

Biruta Ozola

Stendes pilsētas pārvaldes kasiere
Tālrunis: +371 63259167
pasts: biruta.ozola@talsi.lv

Kases darba laiks:
Pirmdiena 8:00 – 12:00 un 13:00 – 16:00
Otrdiena     8:00 – 12:00 un 13:00 – 17:00
Trešdiena   8:00 – 12:00 un 13:00 – 16:00
Ceturtdiena 8:00 – 12:00 un 13:00 – 16:00
Piektdiena    8:00 – 12:00 un 13:00 – 14:00

 Aina

Aina Petroļeviča

Stendes pilsētas pārvaldes sekretāre
Tālrunis: +371 63 232132, 26416101
E-pasts: stende.parvalde@talsi.lv

Darba laiks:
Pirmdienās no 8:00 – 17:00
Otrdienās no 8:00 – 18:00
Trešdienās no 8:00 – 17:00
Ceturtdienās no 8:00 – 17:00
Piektdienās no 8:00 – 15:00
Pusdienas pārtraukums
Pirmdiena – Ceturtdiena no 12:00 – 12:45
Piektdiena no 12:00 – 13:00

 Vasilijs

Vasilijs Červoņikovs

Stendes pilsētas pārvaldes kurinātājs, zāles pļāvējs

Tālrunis: +371 27712458

 Ilmars

Ilmārs Deksnis

Ilmārs Deksnis – Iecirkņa inspektors
Tālrunis: +371 22018925
E-pasts: ilmars.deksnis@talsi.lv

Talsu novada Pašvaldības policija, dežūrtālrunis +371 26132701