A_Abolins

Andis Āboliņš

Stendes pilsētas pārvaldes vadītājs

Tālrunis: +371 22722277
E-pasts: andis.abolins@talsi.lv
Apmeklētāju pieņemšana:
Otrdienās no 8:00 – 18:00
Pusdienas pārtraukums
no 12:00 – 13:00
Aina

Aina Petroļeviča

Stendes pilsētas pārvaldes sekretāre
Tālrunis: +371 63 232132, 26416101
E-pasts: stende.parvalde@talsi.lv
Darba laiks
Pirmdienās no 8.00 – 17.00
Otrdienās no 8.00 – 18.00
Trešdienās no 8.00 – 17.00
Ceturtdienās no 8.00 – 17.00
Piektdienās no 8.00 – 16.00
Pusdienas pārtraukums
Pirmdiena – Ceturtdiena no 12.00 – 13.00
Gita

Gita Strazdiņa

Stendes pilsētas pārvaldes grāmatvede
Tālrunis: +371 632 32133
E-pasts: gita.strazdina@talsi.lv
Biruta

Biruta Ozola

Stendes pilsētas pārvaldes kasiere
Tālrunis: +371 63259167
pasts: biruta.ozola@talsi.lv
Vasilijs

Vasilijs Červoņikovs

Stendes pilsētas pārvaldes kurinātājs, zāles pļāvējs

Tālrunis: +371 27712458

AC

Aigars Červoņikovs

Stendes pilsētas pārvaldes kurinātājs, zāles pļāvējs
Tālrunis: +371 27580176

AP

Andris Priževoits

Stendes pilsētas pārvaldes strādnieks
Tālrunis: +371 25632253

Stendes pārvaldē strādā 6 sētnieki: Ivita Austere, Daira Māsēna, Gunita Liepiņa, Inese Matisone, Valda Freimane un Ivars Trusovs.