Talsu novada bāriņtiesa aicina darbā sekretāri

Talsu novada bāriņtiesa (reģ. Nr. 90009113532) aicina darbā sekretāru.

Prasības pretendentam (-ei):

 • augstākā izglītība;
 • prasme strādāt ar biroja tehniku un datorprogrammām;
 • labas saskarsmes, komunikācijas, argumentācijas  prasmes;
 • spēja patstāvīgi plānot, organizēt un kontrolēt savu darbu īsā un ilgstošā laika periodā;
 • Vēlama B kategorijas autovadītāja apliecība.

Galvenie pienākumi:

 • sagatavot lietvedības dokumentus un nodrošināt to apriti;
 • veidot un uzturēt lietas saskaņā ar lietu nomenklatūru;
 • bāriņtiesas sēžu protokolēšana;
 • atbildēt par bāriņtiesas arhīvu;
 • sazināties ar iestādes darbiniekiem un klientiem amata kompetences ietvaros.

Iesniedzamie dokumenti:

 • CV un motivācijas vēstule;
 • Prasībām atbilstošas izglītības dokumentu kopijas;
 • Pretendents var iesniegt amata pienākumu izpildei atbilstošus papildus apmācību apliecinošu dokumentu kopijas.

Pieteikumu, kam jāsatur visi iesniedzamie dokumenti, var iesūtīt pa pastu, vai iesniegt personīgi slēgtā aploksnē Talsu novada bāriņtiesā (Talsu novada pašvaldībā, Kareivju ielā 7, Talsos, LV-3201), vai iesūtīt e-pastā: barintiesa@talsi.lv . Uz aploksnes vai e-pastā jābūt norādei ,,Pieteikums sekretāra amatam”.

Pieteikums jāiesniedz vai jānodrošina tā iesūtīšana līdz 2018. gada 6. jūlijam  plkst.15.00. Pēc šī termiņa iesniegtie, iesūtītie vai saņemtie pieteikumi netiks izvērtēti.

Izvērtēšanas komisija sazināsies tikai ar darba pretendentiem, kuri tiks uzaicināti darba intervijai.

 

 

 

Saistītās ziņas