Nr.p.k. Uzņēmuma nosaukums Reģistrācijas numurs Adrese Mājaslapa Vadītājs Tālrunis E-pasts
1 SIA “Baltic Agro”, Stendes struktūrvienība Dumpīšu ielā 4, Stende, Talsu nov. Bruno Dadzis 29238496 bruno.dadzis@balticagro.lv
2 SIA “Talsu meliorators” 46103004984 Kasparu ielā 8, Stende, Talsu nov. Edvīns Sūnākslis 29110673 talsumeliorators@inbox.lv
3 A/S “Talsu mežrūpniecība” 40003113243 Dupīšu ielā 3, Stende, Talsu nov. Gatis Štāks 26538894 stendetmrs3@e-apollo.lv
4 SIA “OŠI LTD” 49003002698 Stacijas ielā 19 a, Stende, Talsu nov. www.osiltd.lv Inta Bergmane 26462141 inta@osiltd.lv
5 SIA “Delkors” 41203014004 Dumpīšu ielā 3, Stende, Talsu nov. Jānis Kiors 29433486 info@delkors.lv
6 I/U “Aivars Lielmanis”Autoerviss Brīvības 49, Stende, Talsu nov. Aivars Lielmanis 29295552 alautoserviss@inbox.lv
7 SIA “Vīgantes” 41202016243 Brīvības 55, Stende, Talsu nov. Zintis Vicinskis 29420678 info@vigantes.lv
8 SIA “ViSound” 41203060836 Ausekļa ielā 1, Stende, Talsu nov. Agnis Vicinskis 29456290 agnis@visound.lv
9 SIA “Viko” veikals Elvi 41203015902 Brīvības ielā 20, Stende, Talsu nov. Sigita Grīnvalde 26158024 stende20.vaditajs@elvi.lv
10 SIA “Viko”veikals Elvi Brīvības 55, Stende, Talsu nov. Arisa Koršunova 26179503 vaditajs55.stende@elvi.lv
11 SIA “ALFA SLS” 41203028790 Stacijas ielā 23, Stende, Talsu nov. Raivis Grantiņš 29484670 raivis@alfasls.lv
12 IK “Elfa LA” 51202030111 Brīvības ielā 1b,Stende, Talsu nov. Lelde Zemture 26356995 lelde256@inbox.lv
13 Kafenīca “Pagrabiņš” Dumpīšu ielā 3, Stende, Talsu nov. Ritvars Skujiņš 26286650
14 SIA I&J veikals 56102002051 Brīvības ielā 20, Stende, Talsu nov. Jānis Grīnvalds 29218246
15 SIA “Miels”kafejnīca “Lāsīte” 41202014793 Brīvības ielā 57a, Stende, Talsu nov. www.lasitecafe.lv Normunds Laukšteins 29259644
16 SIA “M-Cargo” 41203019228 Stacijas ielā 6, Stende, Talsu nov. www.mcargio.lv Marks Smaļko 29114340 m.cargo@inbox,lv
17 SIA “MC” 41203039417 Stacijas ielā 2, Stende, Talsu nov. www.mc.lv Modris Cīrulis 29241341 stende@mc.lv
18 SIA “Gabriela” veikals “Citro” Brīvības ielā 16, Stende, Talsu nov. Aldis Anzenovs 29464163
19 I/U “P&”P Lauku iela 1, Stende, Talsu iov. Viltors Podkalns 26519415
20 SIA “Latvijas aptieka” Brīvības ielā 10, Stende, Talsu nov. Ingrīda Švampe 25934804
21 Pārtikas veikals “Baloži” Brīvības ielā 22, Stende, Talsu nov. Laimonis Sproģis 26266388
22 SIA “LDz Cargo” Stacijas iela 4, Stende, Talsu nov. 63216621
23 SIA “KTB Stende” 41203029847 Stacijas iela 25, Stende, Talsu nov. www.ktbstende.lv Andis Rērihs 29276596 info@ktbstende.lv
24 SIA “Konstro” 45403020673 Stacijas iela 25, Stende, Talsu nov. www.konstro.lv Oskars Āboliņš 29826627 info@konstro.lv
25 SIA “Agronet” 41203049129 Stacijas iela 25,m Stende, Talsu nov. www.agronet.lv Andis Rērihs 29276596 info@agronet.lv
26 SIA “A.L.P.-6” 41203049805 Stacijas iela 25, Stende. Talsu nov. Andis Rērihs 26566561 info@ktbstende.lv
27 SIA “Redar” 41203035716 Stacijas iela 25, Stende, Talsu nov. www.bfaprojekts.lv Vilnis Žolna 22832823 vilnis@bfaprojekts.lv
28 DZĪKS “Mūsmājas” 40003312837 Brīvības iela 8-18, Stende, Talsu nov. Aiga Grantiņa 29700552
29 SIA “Epic print” 41203046334 Brīvības ielā 8-14, Stende, Talsu nov. Juris Bārtulis 26519777 info@epicprint.lv
30 SIA”NK Projekts” 41203037350 Brīvības ielā 8-34, Stende, Talsu nov. Miks Naglis
31 SIA “Negs” 41203028521 Stacijas ielā 19b, Stende, Talsu nov. Normunds Erdmanis 29259156
32 SIA “M.C.Talsi” 41203039417 Stacijas ielā 11-1, Stende, Talsu nov.
33 SIA “Ruben`s” 59002000441 Brīvības ielā 8-12, Stende, Talsu nov. Raivis Grantiņš 29484670 raivis@alfasls.lv
34 SIA “Green Export” 51203041201 Brīvības ielā 8-14, Stende, Talsu nov. Juris Bārtulis 26519777 info@greenexport.lv