Veselības nedēļa Stendes sporta centrā

Veselības nedēļa jeb Move week ir ikgadējs Eiropas mēroga pasākums, kura mērķis ir popularizēt veselīgu dzīvesveidu un iesaistīt pēc iespējas vairāk cilvēku sportiskās, veselīgās un fiziskās aktivitātēs.

Šogad  no 23. – 29.maijam visā Eiropas Savienībā ir Veselības nedēļa jeb Move week. Arī Talsu novada sporta skola pieteica savu dalību šajā pasākumā. 24.maijā Stendē notika vispārējās fiziskās sagatavotības grupas (VFS) pirmsskolas vecuma bērnu sporta pasākums bērniem kopā ar ģimenēm, bet 25.maijā  sporta pasākums florbola abu grupu audzēķņiem, kurus vadīja trenere Natālija Joničenko.

Bērni kopā ar vecākiem, brāļiem un māsām skrēja šķēršļu joslas apli, veicot 200 m garu distanci, kur vajadzēja lekt riņķos, pārvarēt barjeras, skriet līču – ločus, mērķī mest bumbiņas un lekt „klasītes”. Bērni pildīja pietupienus un vēdera presītes vingrinājumus, izpildīja Step testa vingrinājumus. Bērni kopā ar vecākiem noskrēja 22,2 km, Step testā veica 1660 vingrinājumus (step tests ir uzkāpšana un nokāpšana no sola). Pasākuma dalībnieki veica 740 pietupienus un 630 vēdera preses vingrinājumus.

25.maijā pie Stendes sporta centra norisinājās florbola abu grupu veselības nedēļas pasākums, kurā jaunie florbolisti pārbaudīja savus spēkus krosā, vēdera preses vingrinājumos un pumpēšanās pret solu. Pavisam pasākumā piedalījās 18 dalībnieki.

Skolēni kopā noskrēja 59 km, piepumpējās 1158 reizes un 1958 reizes stiprināja vēdera muskulatūru.

Trenere pateicās jaunajiem sportistiem un viņu ģimenēm dāvājot konfektes un novēlēja arī turpmāk būt aktīviem ne tikai veselības nedēļā, bet arī ikdienā.

Saistītās ziņas