Ziņas no Stendes pamatskolas

Stendes pamatskolas skolēni piedalās dažādos konkursos, viktorīnās, sporta sacensībās un muzicē.

 Magdalēna Marija Vītola 11.februārī piedalīsies Starpnovadu skolu skatuves runas konkursa 1.kārtā Talsos. Sagatavojusi skolotāja A. Podkalne.

 Skolas muzikālā apvienība 24.februārī muzicēs Latvijas izglītības iestāžu vokāli – instrumentālo ansambļu, instrumentālo kolektīvu, popgrupu festivālā – konkursā „No baroka līdz rokam” Talsos. Sagatavojusi skolotāja I. Čaunāne.

 9.un 8.klases zēnu komanda startēs volejbola sacensībās Talsos. Skolotājs S. Zariņš.

Skolas komanda, 3 erudītāko cilvēku sastāvā, gatavojas viktorīnai par Talsu novadu, ko rīko Pastendes bibliotēka 29. februārī. Šoreiz tēma par sportu.

Sveču dienu skolēni atzīmēja skolā ar pašu darinātām svecēm dažādās tehnikās un ciemošanos Latvijas Sarkanā krusta aprūpes namā Stendē. Pie nama iemītniekiem jau viesojamies trešo gadu. Ar dziesmām, muzicēšanu, dzejoļiem un smaidiem iepriecinām vecos ļaudis darot viņu dienas gaišākas.

 11.februāra pēcpusdienā skolā sirsniņballīte un klases vakari . Ar muzikālo noformējumu palīdzēs Danija un Kevina tētis Gatis. Pamazām skolas telpas tiek sapostas šai dienai un gatavotas vēstulītes draugiem, spēles klases pasākumiem, priekšnesumi ballītei. Aktīvi darbojas 8.klases skolēni iesaistot arī citus.

Saistītās ziņas