Aicina pieteikties kandidātus apvienojamo novadu vēlēšanu komisijā

Aicinām pieteikties kandidātus, kuri vēlas darboties apvienojamo novadu vēlēšanu komisijā, kuras uzdevums ir organizēt 2021. gada pašvaldību vēlēšanas Talsu novadā.

Saskaņā ar Dundagas novada pašvaldības domes deputātu, Mērsraga novada pašvaldības domes deputātu, Rojas novada pašvaldības domes deputātu un Talsu novada pašvaldības domes deputātu 21.10.2020. kopsapulces lēmumu Nr.1 “Par apvienojamo novadu vēlēšanu komisijas locekļu skaita noteikšanu, par vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanas termiņu un vietu, kur vēlēšanu komisijas locekļa kandidāti iesniedz pieteikuma veidlapas” ir noteikts, ka:

  • apvienojamo novadu vēlēšanu komisija tiek izveidota 7 komisijas locekļu sastāvā;
  • kandidātu pieteikuma veidlapas jāiesniedz no 26.10.2020. – 08.11.2020. Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likumā noteiktajā kārtībā;
  • pieteikuma veidlapas jāiesniedz apvienojamo novadu pašvaldības klientu (apmeklētāju) pieņemšanas centros. Talsu novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrs atrodas Kareivju ielā 7, Talsos, tālrunis 63232110, 26398234; elektroniskā pasta adrese pasts@talsi.lv.

Pieteikuma anketa:
Kandidātu iesaka domes deputāts
Kandidātu iesaka politiskās partija
Kandidātu iesaka iedzīvotāji

Informāciju sagatavoja,
Aija Lorence
Talsu novada pašvaldības kancelejas vadītāja

Saistītās ziņas