7_2

Pie Stendes dzelzceļa stacijas atrodas Piemiņas akmens 1941. un 1949. gadā deportētajiem Latvijas iedzīvotājiem. Piemiņas akmens izveidots 1989.gadā. Katru gadu martā un jūnijā šajā vietā tiek rīkoti pasākumi deportēto Talsu novada iedzīvotāju atcerei.

2_2

Stendes pilsētas brīvdabas estrāde, atklāta 2012.gada 21.septembrī. Igaunijas Latvijas pārrobežu sadarbības programmas projekta ”Connecting Stende and Vohma” ietvaros uzbūvēta vasaras estrāde.

Dumpīšu iela 3 a, Stendē.
Tālrunis: 26380121;
E-pasts: andris.priednieks@talsi.lv

4_2

Karoga laukums  Brīvības ielā, Stendē. Atjaunots  un atklāts 2008.gadā par godu Latvijas tautas atmodai  1989.gadā.

8_2

Vides objekts – Saules pulkstenis – rāda ekvatoriālo laiku, tāpēc nesakrīt ar pulksteņa laiku, kas redzams mūsu ikdienas pulksteņos. Šis saules pulkstenis rāda Stendes vietējo laiku – t.i. tādu laiku, kādu lietoja pirms tika ieviestas standartizētās laika joslas. Saskaņā ar vietējo laiku pusdienas vidus vienmēr ir plkst. 12.00. Dienas vidus sadala divās vienādās daļās laiku, kad spīd Saule.

Periodā no 20.marta un līdz 22.septembrim riteņa ass ēnu ir iespējams nolasīt uz riteņa augšējās ciparnīcas, bet ziemas periodā – uz riteņa apakšējās ciparnīcas.
Saules pulkstenis ir 35. publiski pieejamais pulkstenis Latvijā, tā skici veidoja astronoms
Mārtiņš Gills. Pulksteni izgatavoja SIA “Delkors”, finansēja SIA LDZ ritošais serviss.

9_2

Mototrase. 2014.gada novembrī  dibina biedrību MK STENDE,  kuras mājvieta ir mototrasē Stendē, Kasparu 14. Tā sākta veidot 2011.gadā, joprojām  pilnveidojot un uzlabojot. Jau divus gadus aktīvi tiek rīkotas sacensības – ne tikai vietējā mēroga,  bet arī Latvijas. Cross Country posms, Retro motokrosa seriāla posms un vietējās – Stendes Rudens  sacensības, kas pulcē dalībniekus no dažādām vietām.

Kontakti: 26400598, Guntars.

Informācija un aktivitātes: “MK STENDE” facebook.com lapā