Iedzīvotāju sanāksme Stendes tautas namā

20.04.2016. plkst. 18:00

IEDZĪVOTĀJU SANĀKSME STENDES TAUTAS NAMA ZĀLĒ,

Dumpīšu ielā 3A, Stendē.

Darba kārtībā:

1. Par veiktajiem darbiem 2015.gadā un iecerētajiem darbiem 2016.gadā (ziņo pārvaldes vadītājs Andis Āboliņš).

2. Sociālā dienesta informatīvā prezentācija.

3. Atbildes uz iedzīvotāju jautājumiem.

Sapulcē piedalīsies Aivars Lācarus – Talsu novada domes priekšsēdētājs, Viktors Insbergs – zemes un nekustamā īpašuma speciālists, Dace Kalniete – bibliotēkas vadītāja, Anita Bērziņa – bērnu bibliotēkas vadītāja, Kārlis Pētersons – sporta centra vadītājs, Andris Priednieks – tautas nama vadītājs, Inta Ulmane – kultūras pasākumu organizatore, Ilze Zandberga – sociālā darbiniece, Inga Briede – sociālā darba organizatore, un pārvaldes darbinieki.

 

Saistītās ziņas

Stendes mototrasē

Sveiciens no mototrases! Liekas, ka visi ir ziemas miegā? Nepavisam. Nepacietīgākie ir ielikuši moču riepās radzes un dodas trasē gūt adrenalīnu. Tie...