Šobrīd aizvieto Madara Štrausa, tel 26330130

STENDES PAMATSKOLA

Direktore – Elīna Vītola
mob.tel.: 25545656
e-pasts: elina.vitola@talsi.lv

Direktores vietniece: Mairita Purene

Skolas adrese: Brīvības iela 15, Stende, Talsu novads, LV-3257
Tālrunis skolā: 63291645

Pirmsskolas adrese: Nākotnes iela 3, Stende, Talsu novads, LV-3257
Tālrunis pirmsskolā: 63274110

e-pasts: stendespamatskola@talsi.lv

Informatīvie avoti:

Mājas lapa: www.stendesskola.lv
Draugiem.lv lapa: www.draugiem.lv/stendesskola/
Facebook.com lapa: www.facebook.com/Stendesskola/

 

Piedāvā skolēniem 4 licencētas mācību programmas:

  • Pirmsskolas izglītības programma, kods 01011111;
  • Pamatizglītības programma, kods 21011111;
  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem, kods 21015611.
  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem, kods 21015811