Kārtējo domes sēžu un komiteju sēžu grafiks 2019.g.decembrī

Kārtējo domes sēžu un komiteju sēžu grafiks 2019.gada decembrī

(saskaņā ar saistošo noteikumu Nr.2 “Talsu novada pašvaldības nolikums” 40.punktu un 68.punktu)

 

Datums Sēdes nosaukums Laiks
2.decembris Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde 10.00
2.decembris Sociālo un veselības jautājumu komitejas sēde 13.00

 

2.decembris Tautsaimniecības komitejas sēde 15.00

 

5.decembris Finanšu komitejas sēde 13.00

 

12.decembris Domes sēde 13.00

 

16.decembris Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde 10.00
16.decembris Sociālo un veselības jautājumu komitejas sēde 13.00

 

16.decembris Tautsaimniecības komitejas sēde 15.00

 

19.decembris Finanšu komitejas sēde 13.00

 

27.decembris

 

Domes sēde 10.00

 

 

 

 

 

 

 

Saistītās ziņas