Inta Ulmane

Stendes bibliotēkas bērnu literatūras nodaļas vadītāja
Tālrunis: +371 63274224
E-pasts: inta.ulmane@talsi.lv

Darba laiki:
Pirmdiena 10:00 – 18:00
Otrdiena     10:00 – 18:00
Trešdiena   10:00 – 18:00
Ceturtdiena 10:00 – 18:00
Piektdiena    10:00 – 18:00

Adrese: Dumpīšu iela 3a , Stende, Talsu novads, LV-3257

Stendes bērnu bibliotēkas pakalpojumi:

  • Bibliotēkā var izvēlēties grāmatas lasīšanai mājās un uz vietas.
  • Lasīt žurnālus un spēlēt galda spēles.
  • Iepazīties ar izstādēm.
  • Lietot internetu.
  • Veikt izdrukas no datora un kopēt.

Piedalīties projektos Bērnu/Jauniešu/Vecāku žūrija, Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļa un citos.

Apmeklēt organizētos tematiskos pasākumus.

2019.gada pasākumi:

Nacionālā skaļās lasīšanas sacensība

Stendes bibliotēkas bērnu nodaļa jau otro gadu piedalās Nacionālā skaļās lasīšanas sacensībā. Vietējā mēroga sacensība bibliotēkā notika 14.janvārī, kurā 1.vietu un tiesības piedalīties reģionālajā sacensībā ieguva Marija Magdalēna Vītola.

19.martā Nacionālā skaļas lasīšanas sacensībā Talsos piedalījās deviņi dalībnieki, kurus vērtēja nopietni tiesneši: Māra Liniņa – runas mākslas pasniedzēja no Kultūras koledžas, Toms Liepājnieks – aktieris un Uldis Katlaps – Talsu izglītības pārvaldes vadītājs. Tiesneši atzina, ka visiem dalībniekiem bija līdzvērtīgs sniegums, tāpēc izvērtēšana nebija viegla.

Aktieris Toms Liepājnieks novērtēja, ka Marija Magdalēna ir spēcīga personība. Viņa ieguva mīmu simpātijas balvu un par dalību saņēma Talsu novada krūzīti. Kā līdzjutēji piedalījās vietējās sacensības 2.vietas ieguvējs Martins Taimiņš un bibliotekāre Anita Bērziņa.

Paldies Marijai Magdalēnai par drosmīgo uzstāšanos!

Anita Bērziņa

Stendes bibliotēkas bērnu nodaļas vadītāja

 

 

 

 

 

 

2015.gada pasākumi:

Čaklo lasītāju diena 2015

Katra mācību gada noslēgumā Stendes bērnu bibliotēkā tiek izvērtēts, kuri bijuši čaklākie grāmatu lasītāji. Bērni tika šogad aicināti uz nelielu ekskursiju un pikniku kopā ar Sabiles bērnu bibliotēkas lasītājiem uz Kamparkalnu.

Ciemiņi no Sabiles sākumā iepazinās ar Stendes bērnu bibliotēku, saņēma dāvanā grāmatzīmi. Pēc tam kopīgi braucām uz Ziemeļkurzemes augstāko virsotni – Kamparkalnu. Braucot iepazinām Talsu pauguraini, uzkāpām Kamparkalna skatu tornī, kopīgi cepām desiņas un paēdām pusdienas, spēlējām improvizācijas spēles, kurās darbojās grāmatu varoņi. Diena bija jauka un izdevusies! Bērni priecājās par kopā pavadīto laiku.

Paldies Sabiles bērnu bibliotēkai par sadarbību un maniem jaukajiem lasītājiem!

 12.06.2015.

Anita Bērziņa

Stendes bērnu bibliotēkas vadītāja

 

 

Konkursa 2.kārta veiksmīga!

DSC03345 (Medium)

23.aprīlī Talsu tautas namā notika Latvijas Nacionālās bibliotēkas un Latvijas Bērnu un jaunatnes literatūras padomes organizētā jauno lasītāju radošā konkursa PLAŠAIS APVĀRSNIS Kurzemes reģiona 2.kārta, kurā veiksmīgi startēja lasītāja no Stendes bērnu bibliotēkas Stendes pamatskolas 5.klases skolniece Kristiāna Kristberga. Dalībnieki prezentēja savus veidotos Raiņa un Aspazijas karogus, kurus vērtēja žūrijas komisija sešu cilvēku sastāvā.

Otrais uzdevums bija grūts tests par Raiņa un Aspazijas daiļradi uz četrām lapām: dzejoļu tests, pāru tests, nākotnes latviešiem un Latvijas karte, kurā bija jāatzīmē Raiņa un Aspazijas dzīves vietas un muzeji. Neraugoties uz to, ka 5.klases skolas programmā to vēl nemāca, saskaitot par visiem darbiem iegūtos punktus, liels prieks bija par to, ka Kristiāna Kristberga ieguva tiesības piedalīties konkursa finālā Rīgā Nacionālajā teātrī maija otrajā pusē.

Liels paldies Kristiānas mammai Dacei Kristbergai, par ieguldīto darbu sagatavojot meitu konkursam!

Tagad gaidām no konkursa organizētājiem papildus uzdevumus, kurus būs jāveic, gatavojoties finālam.

 A.Bērziņa, Stendes bērnu bibliotēkas vadītāja

Šis gads ir Raiņa un Aspazijas gads, kad atzīmējam dzejnieku 150.jubilejas gadskārtu. Latvijas Nacionāla bibliotēka sadarbībā ar Latvijas Bērnu un jaunatnes literatūras padomi rīko “Plašā Apvāršņa konkursu” jaunajiem lasītājiem. Konkursā savu dalību ir pieteikusi arī Stendes bērnu bibliotēka, vadītāja Anita Bērziņa, un Stendes pamatskolas Latviešu valodas un literatūras skolotāja Dace Kristberga.

Mazais konkurss tika organizēts uz vietas skolā. Konkursā ar saviem darbiem piedalījās četri audzēkņi. Konkursa darbus vērtēja neatkarīga žūrija. Ar darbu autoriem iepazinās tikai pēc darbu analīzes un izvērtēšanas. Katrs darba autors bija iepazinies ar Raiņa un Aspazijas darbiem un pēc tam rūpīgi strādājis pie pārdomām par dzejas tēliem vai scenāriju. Interesantas bija Karlīnas Druviņas pārdomas par Aspazijas dzeju „Tāda esmu”. Ne katrs mūsdienu jaunietis spēj sevi saredzēt kādā pirms daudziem gadiem radītā dzejas tēlā. Lasot abus scenārijus bija vajadzīgs tikai mazliet pievērt acis, kad tēli atdzīvojās un likās, ka esi multiplikācijas tēlu pasaulē.

Visspilgtākais scenārijs bija Kristiānai Kristbergai. Vērtējot Raiņa un Aspazijas karogus, iepriecināja jauniešu zināšanas par abiem dzejniekiem. Īpaši jāatzīmē, ka skolu mācību programmā šie skolēni nav mācījušies par Raini un Aspaziju. Tas ir bijis papildus darbs sadarbībā ar skolotāju Daci Kristbergu. „Šie skolēni ir uzauguši bez šo dzejnieku darbiem” – saka skolotāja. Lai arī daudzi latviešu dižgari nav iekļauti skolu programmās, skolotāja jubilejas reizēs veido īpašu mācību stundu atbilstoši vecuma grupai, lai iepazīstinātu ar mūsu literatūras pērlēm.

Pēc visu darbu izvērtēšanas uz konkursa otro kārtu, kas notiks Talsos, izvirzīja Kristiānu Kristbergu.

Inta Ulmane

19-DSCF0028

 

 

 

 

 

 

 

 

24.martā 1.klasei notika bibliotēkas pēcpusdiena „Putni atgriežas!”

 Skolēnus bibliotēkā sagaidīja putnu balsis, par ko bērniem bija liels pārsteigums. Kopīgās sarunās noskaidrojām, kuri putni pārziemo pie mums, kuri lido uz siltākām zemē, kādus putnus jau šajā pavasarī esam redzējuši. Iepazīstināju ar grāmatām par putniem, lasīju dzejoļus un teiku, pastāstīju tuvāk par Baltvilka grāmatu „Mergusiņš”. Attēlos vērojām, kādas ligzdiņas vij putni, kādas dažādas izskatās putnu oliņas.

Tā kā šī nedēļa ir e-prasmju nedēļa, 1.klases skolēni mācījās pie datoriem atrast informāciju par Latvijas putniem un sameklēt vietni, kur var klausīties putnu balsis. Tas patika vislabāk!

Mājās skolotāja bija uzdevusi uzdevumu sadomāt pasaku par putniem un ilustrēt. Šo darbu izstāde būs apskatāma bērnu bibliotēkā līdz aprīļa beigām.

Paldies skolotājai Anitai Podkalnei par sadarbību.

Anita Bērziņa, Stendes bērnu bibliotēkas vadītāja

 

5.februārī notika bibliotēkas pēcpusdiena 2.klasei „Sarunas par svecēm”

Skolēni apskatīja sveču izstādi bibliotēkā, pastāstīja par savām svecēm, uzzināja ko vairāk par sveču nozīmi cilvēku dzīvē no dzimšanas līdz aiziešanai, iepazina Sveču dienas tradīcijas, ieguva informāciju par sveču krāsu terapiju un dažādiem rituāliem. Bibliotēkas apmeklētāji krāsoja sveces un arī lēja parafīna laimes, meklēja to izskaidrojumus.

 

3.februārī notika pasākums 3.klasei „Es lūdzu sveci – dod gaismu!”

Pasākums bija veltīts gadskārtu svētkiem – Sveču dienai. Skolēni iepazinās ar mītiem par uguns pirmsākumiem, pārrunāja, ka neuzmanīta uguns var būt arī postu nesoša, ieskatījās sveču rašanās vēsturē, izzināja latviešu tautas ticējumus, kas saistīti ar Sveču dienu, katrs pastāstīja par savu līdzpaņemto sveci, iepazinās ar izstādē izvietotajām svecēm. Noslēgumā katrs uzzīmēja savu iedomu sveci, atbilstoši tā brīža noskaņojumam un lēja parafīna laimi Kazas gadam.

 

13.janvārī notika tematisks pasākums 1.klasei „Grāmata ir draugs!”

Kā katru gadu janvārī, kad 1.klases skolēni apguvuši labāk lasītprasmi, viņi tiek aicināti uz bibliotēku. Bērni iepazinās ar bērnu bibliotēkas grāmatu krājumu un sadalījumu pa vecuma grupām, iemācījās saprast, kāda ir grāmatu uzbūve, aplūkoja vienkāršākās enciklopēdijas un to izmantošanu praktiski informācijas meklēšanai, iepazinās ar bibliotēkas jaunākajām grāmatām, izvēlējās grāmatas lasīšanai mājās. Izmantojot bibliotēkas „burvju kubu”, pārrunāja par uzvedības noteikumu ievērošanu bibliotēkā.

 

 

“Mana mīļmantiņa un dzeja”

2014.gada dzejas dienu pasākumi Stendes bērnu bibliotēkā

 No 9.līdz 12.septembrim Stendes pamatskolas 1.-4.klašu skolēniem notika dzejas dienu pasākumi. Kā ik gadu septembris ir svētki dzejai, tad mēs tai veltām vairāk uzmanības, to lasām un skandējam.

Gandrīz katram bērnam ir kāda mīļmantiņa, kura vakarā nāk blakus gultiņā, palīdz iemigt un sapņot jaukus sapnīšus. Šogad, gatavojoties pasākumam, skolēniem bija uzdevums sameklēt vai sacerēt dzejoli, kurā pieminēta viņa mīļmantiņa.

1.klasei pasākums notika skolas bibliotēkas telpā, 2., 3.un 4.klasei – bērnu bibliotēkā. Skolēni skaitīja dzeju par lāčiem, zaķiem, lellēm, sunīšiem, kaķiem, putniņiem, rūķiem, lauvām un pērtiķīti. Visas mīļmantiņas bija „atnākušas” līdzi uz dzejas dienu pasākumu. 4.klases skolēni katrs bija dzeju uzrakstījuši un skaisti noformējuši uz krāsainām lapām. Paldies viņiem par darbu!

Bibliotekāre Anita lasīja dzeju no bērnu dzeju krājumiem. Katrā dzejnieku dzejolī ir paustas izjūtas un pārdzīvojumi, redzētais dabā un dzīvē novērotais. Skolēni iepazinās ar izstādē izvietotām dzejas grāmatām. Starp dzejas lasījumiem bija jāveic dažādi atjautības uzdevumi saistīti ar dzejas dienu tēmu. Katras klases audzēkņi tematiskā pasākuma noslēgumā uzzīmēja savu mīļmantiņu. Radošo darbu izstādi var apskatīt Stendes bērnu bibliotēkā līdz septembra beigām.

Paldies klašu audzinātājām Anitai Podkalnei, Dacei Irbei, Sintijai Garsilai un Sarmītei Gabulai par atsaucību un sadarbību.

 Anita Bērziņa

Stendes bērnu bibliotēkas vadītāja

Čaklo lasītāju diena

Tuvojoties mācību gada beigām, Stendes bērnu bibliotēkā katru gadu tiek izvērtēts, kuri ir bijuši čaklākie lasītāji visa gada garumā, ne tikai piedaloties Bērnu žūrijā. Uzrunāju mums tuvākās bērnu bibliotēkas vadītāju Sabilē, piedāvājot kopīgu pasākumu.

Tā 16.maijā Stendes bērnu bibliotēkas bibliotekāre aicināja čaklākos bibliotēkas grāmatu lasītājus uz kopīgu pasākumu kopā ar Sabiles bērnu bibliotēkas lasītājiem. Mēs devāmies nelielā ekskursijā uz Sabili, kur bibliotēkas vadītāja Rudīte Matisone un Sabiles čaklie lasītāji mūs sagaidīja. Vadītāja laipni izrādīja bērnu bibliotēkas telpas.

Pēc tam visi kopā devāmies uz Abavas rumbu, kur īpašnieks labvēlīgi mums ļāva bez samaksas izpriecāties par skaisto dabu, izbaudīt visas šūpoles un citus atpūtas rīkus, uzcept desiņas un paēst līdzpaņemto. Tika izspēlēta iepazīšanās spēle. Noslēgumā visi kopīgi nofotografējāmies un vienojāmies, ka vajadzētu kopā sadarboties arī turpmāk.

Paldies Sabiles bērnu bibliotēkas vadītājai par atsaucību, sadarbību un visiem bērniem par piedalīšanos!

Anita Bērziņa

Stendes bērnu bibliotēkas vadītāja

21.05.2014.

 

Bērni papildina zināšanas Stendes bērnu bibliotēkā

Tāpat kā daudzās citās bibliotēkās Latvijā un citās valstīs, arī Stendes bērnu bibliotēka reģistrējās un piedalījās e-prasmju nedēļā.

Stendes pamatskolas 4.klases audzēkņi bibliotēkā piedalījās tematiskajā pasākumā „Putni dabā un grāmatās”, kurā tika iepazīstināti ar grāmatām par putniem, minētas mīklas, lasītas tautas dziesmas, stāsti. Pasākuma laikā bibliotekāre aicināja visus darboties arī pie datoriem. Bērni apguva prasmes atrast internetā ierakstītus ar putnu balsīm. Viņi tās klausījās, mēģināja atpazīt, salīdzināja. Tā bija interesanta pasākuma sadaļa.

Bērni bija ļoti ieinteresēti, daudzi teica, ka mājās noklausīsies visu putnu dziesmas. Prieks, ka skolēni ir papildinājuši savu redzesloku, apguvuši mazu daļiņu no plašā interneta piedāvājuma.

Tā kā 2014.gada putns Latvijā ir pupuķis, bibliotekāre mājās skolēniem piedāvāja uzdevumu, sameklēt internetā informāciju par šo skaisto putnu.

28.03.2014.

Anita Bērziņa

Stendes bērnu bibliotēkas vadītāja

 

 

 

Sarunas par putniem Stendes PII

17.martā Stendes bērnudārzā notika tematisks pasākums „Kas manim kaitēja/Putniņam būt…”. Pasākuma mērķis bija papildināt bērnu zināšanas par putniem, to dzīvi, rosināt vērot un mācīties atpazīt putnus, radīt interesi par grāmatām, rosināt radoši darboties.

Ar atsaucīgo audzinātāju atbalstu, gatavojoties pasākumam bērni bija iemācījušies dziesmas par putniem, deju „Putniņš uz zara” un rotaļas, kur arī bibliotekāre tika aicināta piedalīties.

Pasākuma sākumā tika dziedātas dziesmas. Tad brīvā sarunā tika noskaidrots, kādus putnus bērni zina, kādi putni ziemo pie mums, kā tos sauc vienā vārdā, kā cilvēki var palīdzēt putniem ziemā un pavasarī, kā sauc putnus, kuri atgriežas pie mums no siltākām zemēm. Bērni klausījās ticējumus, dzeju, stāstus, latvju dainas, teikas par putniem, aplūkoja attēlus, iepazinās ar grāmatām, kuras bibliotekāre bija atnesusi uz pasākumu no bērnu bibliotēkas. Apskatījām attēlu izstādi, kuru bija sagatavojušas audzinātājas. Tā ātri paskrēja laiks klausoties un rotaļājoties.

Radošajā darbnīcā gatavojām putnus no plaukstiņām. Bērni jau bija apzīmējuši un izgriezuši plaukstiņas. Parādīju, kā darbiņu turpināt, lai izgatavotu no šīm pamatnēm putniņus.

Liels paldies audzinātājām Ritai Freimanei un Irēnai Štolei par atsaucību un ieguldīto darbu sagatavojot dziesmas, deju, rotaļas. Paldies bērniem par aktīvo darbošanos!

Uz tikšanos maijā bērnu bibliotēkā!

19.03.2014.

Anita Bērziņa

Stendes bērnu bibliotēkas vadītāja

DSC02676 (Medium)

Sveika, bibliotēka!

Lai attīstītu un veicinātu lasītprasmes, Stendes pamatskolas 1.klases skolēni š.g.16.janvārī bija ielūgti uz Stendes bērnu bibliotēkas pasākumu „Sveika bibliotēka!”.

Bērni uzzināja, kas ir bibliotēka, kā šis vārds cēlies, iepazinās ar grāmatu uzbūvi, grāmatu pasītēm. Apskatīja un uzzināja, kādas grāmatas un kādam vecumam bibliotēkas katrā telpā ir atrodas, iepazinās ar bibliotēkas pakalpojumu klāstu.

Pirmo reizi iemēģināja spēkus informācijas atrašanā enciklopēdijās.

Ņemot palīgā „burvju metamo kauliņu” un ar to rotaļājoties, bērni paši pastāstīja un secināja, kā jāuzvedas bibliotēkā. (Kubs ir ar kolāžām, kur attēlos redzams, ko var un ko nevar darīt bibliotēkā.)

Lasot grāmatu ir nepieciešama grāmatzīme. Skolēni izrotāja bibliotekāres sagatavoto grāmatzīmes pamatiņu. Par čaklu darbošanos katram bibliotekāre uzdāvināja divas grāmatzīmes. Viena bija ar informāciju par bibliotēkas pakalpojumiem, adresi un telefonu, otra – „Talsu saulīte”.

Pasākuma noslēgumā brīvas sarunas risinājās malkojot tēju un mielojoties ar medus maizi.

Dodoties mājup, jaunie bibliotēkas apmeklētāji izvēlējās grāmatas lasīšanai mājās, kuras kolektīvi reizi mēnesī nāks mainīt. Tā klases kolektīvam būs bibliotēkas pēcpusdiena.

Paldies klases audzinātājai Dacei Irbei par atsaucību un bērniem par aktīvo līdzdarbošanos.

16.01.2014.

Anita Bērziņa

Stendes bērnu bibliotēkas vadītāja