Lauku uzņēmēju sanāksmes par grants ceļu pārbūves iespējām

Saskaņā ar „Lauku attīstības programmu 2014.-2020.gadam” plānoti pasākumi lauku grants ceļu sakārtošanā uzņēmējdarbības veicināšanai – pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros.

Talsu novada pašvaldība aicina lauku uzņēmējus piedalīties sanāksmēs par pašvaldības grants ceļu pārbūves iespējām Talsu novadā:

Sanāksmju laiki pagastos un pilsētās:

24.novembrī plkst. 10.00 Balgales pagastā, pagasta pārvaldes telpās;

24.novembrī plkst. 12.00 Ķūļciema pagastā, Brīvā laika pavadīšanas centrā;

24.novembrī plkst. 14.00 Laucienes pagastā “Pagastmājā”;

24.novembrī plkst. 16.00 Strazdes pagastā, Brīvā laika pavadīšanas centrā;

25.novembrī plkst.10.00 Sabilē, Sabiles kultūras namā;

25.novembrī plkst. 12.00 Stendē, Stendes tautas namā;

25.novembrī plkst.14.00 Virbu pagastā, Virbu kultūras namā;

25.novembrī plkst. 16.00 Valdgales pagastā, Valdgales tautas namā;

1.decembrī plkst. 10.00 Valdemārpilī, Izstāžu zālē, Raiņa ielā 14;

1.decembrī plkst. 12.00 Īves pagastā, pagasta pārvaldes telpās;

1.decembrī plkst.14.00 Lubes pagastā, pagasta pārvaldes telpās;

2.decembrī plkst.10.00 Lībagu pagastā, pagasta pārvaldes telpās;

2.decembrī plkst.12.00 Ģibuļu pagastā, Pastendes kultūras namā;

2.decembrī plkst. 14.00 Laidzes pagastā, Brīvā laika pavadīšanas centrā “Mežrozes”;

2.decembrī plkst.16.00 Vandzenes pagasta “Rezidencē”.

Sanāksmju dalībnieki tiks informēti par Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas nosacījumiem pašvaldības grants ceļu būvniecībai vai pārbūvei. Tikšanās laikā tiks uzklausīts uzņēmēju viedoklis par prioritātēm pašvaldības grants ceļu sakārtošanā. Pēc diskusijām tiks izveidots uzņēmējdarbībai nozīmīgāko pārbūvējamo pašvaldības grants ceļu saraksts saskaņā ar Ministru kabineta 18.08.2015. noteikumiem Nr.475 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā”.

 

 

 

Saistītās ziņas