Mūsu simtgades gada labākie

Šogad Talsu novada apbalvojumu un Stendes pilsētas apbalvojumu saņēmēji tiks sumināti 2018.gada 17.novembra Latvijas simtgadei un Stendes pilsētas dzimšanas dienai veltītajā pasākumā “Manas mājas tavā azotē”, plkst.18:00, Stendes Tautas namā, Dumpīšu ielā 3A.

Talsu novada pašvaldības apbalvojumu “Talsu novada Goda balva” saņems:

 1. Guntars Žigats – biedrības “Motoklubs Stende” vadītājs, par nozīmīgu ieguldījumu un brīvprātīgu darbu motosporta un aktīva dzīvesveida popularizēšanā Talsu novadā;
 2. Aina Petroļeviča – Stendes pilsētas pārvaldes sekretāre, par ilggadīgu un godprātīgu darbu Stendes pilsētas pārvaldē;
 3. Dace Irbe – Stendes pamatskolas pedagoģe, par augsti profesionālu un radošu darbu Stendes pamatskolā.

Talsu novada pašvaldības apbalvojumu “Talsu novada Pateicība” saņems:

 1. Gunārs Krišjānis – Stendes pilsētas domes bijušais priekšsēdētājs, Stendes pilsētas dibinātājs, par nozīmīgu ieguldījumu pašvaldību darbā pēc Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas.
 2. Zintis Vicinskis – Stendes pilsētas domes bijušais priekšsēdētājs, par nozīmīgu ieguldījumu pašvaldību darbā pēc Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas.
 3. Ināra Bārtule – Stendes pilsētas domes bijušā priekšsēdētāja, par nozīmīgu ieguldījumu pašvaldību darbā pēc Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas.
 4. Solvita Ūdre – Stendes pilsētas domes bijušā priekšsēdētāja, par nozīmīgu ieguldījumu pašvaldību darbā pēc Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas.
 5. Gita Strazdiņa – pārvaldes vecākā grāmatvede, par profesionālu un godprātīgu darbu Stendes pilsētas pārvaldē;
 6. Biruta Ozola – Stendes pārvaldes kasiere, par profesionālu un godprātīgu darbu Stendes pilsētas pārvaldē;
 7. Agnis Vicinskis – Stendes tautas nama skaņu operators, par ilggadēju un profesionālu darbu Stendes pilsētas tautas namā;
 8. Monika Voronova – masiere, par profesionālu un godprātīgu darbu iedzīvotāju veselības labā.

Stendes pilsētas pārvaldes Pateicību saņems:

 1. Vineta Medne – Stendes pārvaldes apkopēja par apzinīgu un atbildīgu pienākumu veikšanu.
 2. Silvija Ģierte – Stendes PII “Saulīte” darbiniece par atbildīgu un apzinīgu pienākumu veikšanu, izpalīdzību un atsaucību kolektīvā.
 3. Iveta Roze – Stendes pamatskolas darbiniece par atbildīgu un apzinīgu pienākumu veikšanu, izpalīdzību un atsaucību kolektīvā.
 4. Natālija Joničenko – Stendes sporta un brīvā laika pavadīšanas centra florbola trenere par kvalitatīvu un ilggadēju ieguldījumu sportā, atsaucību un mīlestību pret audzēkņiem.
 5. Stendes tautas nama audēju pulciņa dalībnieces, XXVI Vispārējiem latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkiem veltītās tautas lietišķās mākslas izstādes “RADĪTPRIEKS” dalībnieces:

5.1. Lidija Priedīte – audēju pulciņa vadītāja par ilggadīgu, godprātīgu un radošu Stendes audēju pulciņa vadītājas pienākumu pildīšanu;

5.2. Baiba Čulkstāne – Tautas daiļamata meistare par ilggadīgu, godprātīgu un radošu darbību Stendes audēju pulciņā;

5.3. Astrīda Smilktēna – par ilggadīgu, godprātīgu un radošu darbību Stendes audēju pulciņā.

 1. Stendes tautas nama rokdarbu pulciņa dalībnieces, XXVI Vispārējiem latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkiem veltītās tautas lietišķās mākslas izstādes “RADĪTPRIEKS” dalībnieces:

6.1.Lelde Zemture par godprātīgu un radošu darbību Stendes audēju pulciņā.

6.2.Ina Valtere – rokdarbu pulciņa vadītāja par ilggadīgu, godprātīgu un radošu Stendes rokdarbu pulciņa vadītājas pienākumu pildīšanu.

 1. Jana Fībiga par ilggadīgu senioru kluba “RUDENTIŅŠ” un pensionāru padomes vadītājas pienākumu pildīšanu.
 2. Stendes Tautas nama vidējās paaudzes deju kolektīva dalībnieki:

8.1. Indra Nolendorfa par ilggadīgu, godprātīgu, radošu un atbildīgu darbību TDK “TEIKA”;

8.2. Uldis Polis par ilggadīgu, godprātīgu un radošu darbību TDK “TEIKA”;

8.3. Biruta Eikina par ilggadīgu, godprātīgu un atbildīgu darbību TDK “TEIKA”;

8.4. Uģis Eikins par ilggadīgu, godprātīgu un atbildīgu darbību TDK “TEIKA”.

2018.gada 18.novembrī, Talsos, Talsu novada pašvaldības apbalvojumu “Talsu novada Atzinības balva” saņems Armands Ulmanis, Stendes tautas nama vīru vokālā ansambļa “Stende” vadītājs, par būtiskiem nopelniem vīru vokālā ansambļa “Stende” mākslinieciskajā izaugsmē un Talsu novada vārda popularizēšanā. Stendinieki Armandu varēs sumināt 17.novembrī augstāk minētajā pasākuma laikā.

Stendes pilsētas pārvade

 

 

 

 

 

Saistītās ziņas