“KULTŪRAS KRĀTUVE”

E-pasts: inta.ulmane@talsi.lv

„Kultūras Krātuve” – Vieta, kur satiekas pagātne ar tagadni. „Kultūras Krātuvē” var iepazīt Stendes pilsētas vēsturi, uzzināt filologa, valodnieka, trimdas zinātnieka Kārļa Draviņa dzīves līkločus.

„Kultūras Krātuvē” ir apskatāmi stendenieku lietotie sadzīves priekšmeti, fototehnikas kolekcija utt.

Pie „Kultūras Krātuves” var atpūsties, iekurt ugunskuru un izvārīt tēju.

Iepriekš pieteikties : 26314135 – Inta Ulmane

 

Pensionāru apvienība “RUDENTIŅŠ”

Stendē mūsu apvienībā aktīvi darbojas ap 20 pensionāru. Apvienības padomē ievēlēti 8 cilvēki: kasieris, atbildīgā par ekskursijām, teātru apmeklējumu organizatore, atbildīgā par braucieniem pie citiem pensionāru klubiņiem. Vienu reizi mēnesī tiekamies pie tējas tases, kurās svinam jubilejas, apspriežam aktuālos notikumus gan politikā, gan pašu sadzīvē. Mēs draudzējamies ar 8 klubiņiem, pie kuriem mēs braucam ciemos un aicinām viņus pie sevis. Viens no tālākajiem klubiņiem, kur mēs braucam ir Kuldīgas „Rumbiņa” un Engures pensionāru apvienība. Katru gadu svinam divus lielus svētkus – Ziemassvētkus un Lieldienas. Uz šiem svētkiem aicinām savus sadraudzības klubiņus pie sevis. Šajos pasākumos ierodas ap 100 – 120 dalībnieku. Vienreiz gadā maksājam biedru naudu 3 EUR. Pie pensionāru apvienības darbojas ansamblis ar 8 dziedātājām, kuras sniedz koncertus gan pensionāru vakaros, gan citos pilsētas pasākumos. Apmēram 10 Stendes pensionāri nodarbojas ar nūjošanu. Trīs reizes gadā braucam ekskursijās un apmeklējam teātra izrādes dažādās pilsētās.

Gaidām mūsu pulkā jaunus dalībniekus!

Jana Fībiga

Stendes Pensionāru apvienības priekšsēdētāja

 

Dāmu klubs “EFEJA”