Par atkritumu apsaimniekošanu Talsu novadā

Informējam, ka  ar 2018.gada 28.martu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas
pakalpojumus Talsu novadā sniegs SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “Piejūra””. ( turpinājumam sekojiet tālāk!)

par atkritumu savākšanu

Saistītās ziņas