Par konsultāciju dienu

Saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 29.novembra noteikumos Nr.898 „Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas nolikums” noteiktajām Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (turpmāk – VBTAI) funkcijām un uzdevumiem VBTAI Bērnu tiesību aizsardzības departamenta direktores vietniece Baiba Skrabāne un Bāriņtiesu un audžuģimeņu departamenta vecākā inspektore Sigita Kokoreviča 2018.gada 23.novembrī no plkst. 10.30 līdz plkst. 11.30, sniegs konsultācijas Talsu novada speciālistiem un iedzīvotājiem.  

Par_konsultāciju_dienu_Talsi

 

Saistītās ziņas