Par pretendentu izvirzīšanu apbalvojumam “Talsu novada Goda balva”

Stendes pilsētas pārvalde aicina izvirzīt savu pretendentu “Talsu novada Goda balvai”. Apbalvojums tiks pasniegts Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai veltītajā svinīgajā pasākumā. Iesniegums ar izvirzīto pretendentu jāiesniedz Stendes pilsētas pārvaldes Apbalvojumu komisijai  līdz š.g. 1.oktobrim.

Apbalvojumu “Talsu novada Goda balva” piešķir par augsti profesionālu, godprātīgu, brīvprātīgu darbu kādā atsevišķā nozarē, novada vides vizuālā un pozitīva tēla veidošanā, vai mūža ieguldījumu novadam nozīmīgās jomās.

Apbalvojumu komisijai adresētā iesniegumā jānorāda pretendenta vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvieta, ieņemamais amats vai nodarbošanās. Juridiskām personām jānorāda organizācijas nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese. Tāpat iesniegumā pievieno vispusīgu nopelnu aprakstu, par kuriem pretendentam piešķirt apbalvojumu.

Savukārt iesniedzējs norāda savu vārdu, uzvārdu, dzīvesvietu un tālruņa numuru. Juridiskās personas norāda  iestādes nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi un kontakttālruni.

Mums apkārt ir tik daudz radošu, darbīgu un  uzslavas cienīgu cilvēku, un šī būtu piemērota reize, kad varētu godināt savus darbīgākos līdzcilvēkus.

Aicinām būt atsaucīgiem un izvirzīt savu pretendentu apbalvojuma saņemšanai.

 

Saistītās ziņas