Par publiskās apspriedes rezultātiem

Ir noslēgusies publiskā apspriešana par skvēra Stacijas ielā 4a (pie liepu alejas virzienā uz stacijas ēku) izveidošanu.

Publiskai apspriedei bija piedāvāti Talsu novada pašvaldības ainavu arhitektes Zandas Bitmanes skvēra izveides skiču divi varianti. Laika posmā no 02.02.2016.-16.02.2016. iedzīvotāji izteica savas domas gan interneta viednē, gan personīgi ierodoties pārvaldē.

Pateicamies visiem, kuri bija ieinteresēti, un izteica savas domas par piedāvātajiem variantiem. Saskaitot balsojumus esam konstatējuši, ka ar 53 balsīm pret 1 ir atzīts skvēra izveidošanas 1. variants.

Aicinām aktīvāk iesaistīties pilsētas dzīvē, tikai kopīgiem spēkiem varam izveidot skaistāku mūsu pilsētu!

 Aina Petroļeviča

 

Saistītās ziņas