Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes informācija

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde informē, ka, ja Lielbritānija izstāsies no Eiropas Savienības, dubultpilsonības izveidošanās un pastāvēšanas nosacījumi nemainīsies. Lielbritānija ir Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts, un Latvijas pilsonis varēs izveidot dubultpilsonību ar Lielbritāniju.

DUBULTPILSONĪBAS NOSACĪJUMI NEMAINĪSIES, JA LIELBRITĀNIJA IZSTĀSIES NO EIROPAS SAVIENĪBAS

Ja Lielbritānija izstāsies no Eiropas Savienības, dubultpilsonības izveidošanās un pastāvēšanas nosacījumi nemainīsies. Lielbritānija ir Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts, un Latvijas pilsonis varēs izveidot dubultpilsonību ar Lielbritāniju.

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde informē, ka saskaņā ar Pilsonības likuma nosacījumiem, Latvijas pilsonība saglabājas Latvijas pilsonim, kurš ir ieguvis citas Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalsts pilsonību, citas Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts pilsonību vai arī Austrālijas Savienības, Brazīlijas Federatīvās Republikas, Jaunzēlandes pilsonību.

Vienlaikus PMLP atgādina, ka atbilstoši Iedzīvotāju reģistra likuma nosacījumiem, Latvijas valsts piederīgo personu, kuras ārpus Latvijas uzturas ilgāk par 6 mēnešiem, pienākums ir paziņot PMLP par savu dzīvesvietas adresi ārvalstīs. Kā arī Latvijas valsts piederīgajiem ir jāsniedz ziņas par citām ārvalstīs notikušām izmaiņām Iedzīvotāju reģistrā iekļautajās ziņās par sevi, nepilngadīgajiem bērniem, aizbildnībā vai aizgādnībā esošajām personām.

Informāciju par ārvalstīs notikušām izmaiņām var paziņot, vēršoties jebkurā Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes teritoriālajā nodaļā vai tuvākajā Latvijas Republikas konsulārajā, vai diplomātiskajā pārstāvniecībā ārvalstīs. Tāpat informāciju par dzīvesvietas adreses norādīšanu ārvalstīs un citas valsts pilsonības iegūšanu iespējams paziņot PMLP, nosūtot attiecīgu iesniegumu, pa pastu uz adresi Čiekurkalna 1 līnija 1, k-3, Rīga, LV-1026. Gadījumā, ja iegūta citas valsts pilsonība, iesniegumam jāpievieno citas valsts pilsoņa pases vai identifikācijas kartes kopija.

Papildus informāciju iespējams iegūt Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes mājaslapā: www.pmlp.gov.lv.

Informāciju sagatavoja:

PMLP Personāla vadības un sabiedrisko attiecību departamenta

Sabiedrisko attiecību vadītāja

Santa Jonāte

prese@pmlp.gov.lv, 67219561

 

 

 

Saistītās ziņas