https://www.facebook.com/stendessportacentrs

Stendes sporta un brīvā laika pavadīšanas centrs

Adrese: Brīvības iela 15, Stende, Talsu novads, LV-3257

Roberts Grīnvalds

Stendes sporta un brīvā laika pavadīšanas centra vadītājs
Tālrunis: +371 25863611
E-pasts: roberts.grinvalds@talsi.lv

Stendes sporta un brīvā laika pavadīšanas centra administratore
Tālrunis: +371
E-pasts:

Aija Kiršteine

Stendes sporta un brīvā laika pavadīšanas centra apkopēja

 

Stendes sporta un brīvā laika pavadīšanas centra nodarbību grafiks no  2020.gada 7. septembra.

Diena Laiks Sporta veids, grupa Treneris, atbildīgā persona
Pirmdiena
08:00 – 15:00 Stendes pamatskolas sporta stundas Roberts Grīnvalds
15:00 – 16:30 Florbols 1.-4.kl.skolēniem Natālija Joničenko
16:30 – 18:00 Florbols 5.- 9.kl.skolēniem Natālija Joničenko
18:00 – 19:00 VFS pirmsskolas vecuma bērniem Natālija Joničenko
19:00 – 20:00 Veselības vingrošana no 21.septembra Anete Grīnvalde
20:00 – 21:30 Volejbols pieaugušajiem Administratore
Otrdiena
10:00 – 11:30 PII “Saulīte” Roberts Grīnvalds
15:00 – 16:30 Sports bērniem un skolēniem brīva zāle) Administratore
16:30 – 18:00 Sports jauniešiem (brīva zāle) Administratore
18:00 – 19:30 Hatha Joga Andis Mednis
19:30 – 21:00 Basketbols (pieaugušie) Administratore
Trešdiena
8:00 – 15:00 Stendes pamatskolas sporta stundas Roberts Grīnvalds
15:00 – 16:30 Florbols 1.-4.kl.skolēniem Natālija Joničenko
16:30 – 18:00 Florbols 5.-9.kl.skolēniem Natālija Joničenko
18:00 – 19:00 VFS pirmsskolas vecuma bērniem Natālija Joničenko
19:00 – 20:00 Pilates no 23.septembra Lelde Mateviča
20:00 – 21:30 Volejbols pieaugušajiem Administratore
Ceturtdiena
08:00 – 13:00 Stendes pamatskola Roberts Grīnvalds
15:00 – 16:30 Sports bērniem un skolēniem (brīva zāle) Administratore
16:30 – 18:00 Sports jauniešiem (brīva zāle) Administratore
18:00 –19:00 Sports pieaugušajiem un senioriem (brīva zāle); Zumba no 8.oktobra Administratore

Dace Tihovska

19:00 – 20:30 Basketbols (pieaugušie) Administratore
Piektdiena
14:00 – 15:30 Florbols 1.-4.kl.skolēniem Natālija Joničenko
15:30 – 16:30 Sports pieaugušajiem un senioriem Administratore
16:30 – 18:00 Florbols 5.-9.kl.skolēniem Natālija Joničenko
18:00 – 20:00 Sports pieaugušajiem (brīva zāle sportam) Administratore