Stendes pamatskolai 1.vieta “Valodas talkā”!

Skolas kolektīvs priecājas par labo ziņu, ka Nacionālās bibliotēkas rīkotajā akcijā ” Valodas talka”  kopvērtējumā esam noturējuši 1.vietu. Kā balvu saņemsim ekskursiju uz Rīgu, Latvijas Nacionālo bibliotēku.

Brauciens paredzēts 19.maijā un tas piešķirts visiem talciniekiem – skolēniem no 6.-9.klasei. Īpašs PALDIES skolotājai Dacei Kristbergai , kā arī Valentīnai Pecenčukai, kas rosināja skolēnu aktivitāti rokrakstu pārrakstīšanā. Individuāli līderos izvirzījusies arī Kristiāna Kristberga. Apsveicam mūsu čaklo rakstītāju!

 

Saistītās ziņas