Stendes pamatskolas kolektīvs lepojas un saka PALDIES!

SIA “AAS Piejūra” izdotajā kalendārā 2016. gadam februāra mēnesi rotā 6.klases skolnieces Kristiānas Kristbergas zīmējums. Lepojamies!

Skola labprāt sadarbojas ar pilsētas iestādēm un saka paldies par iespējām ko tās sniedz, lai dažādotu savu ikdienas darbu gan stundās gan ārpus tām. Ar prieku apmeklējam pilsētas bibliotēkas un tādejādi rosinām skolēnus lasīt grāmatas. Vizuālās mākslas stundās skolēni iepazīst izstādes Tautas nama izstāžu zālē, apgūstot gan žanru dažādību, gan praktiskas iemaņas gleznošanas nodarbībās. Novērtējam sporta centra aktivitātes un iespējas trenējoties florbolā un basketbolā. Liels paldies par ziemas prieku baudījumu ledus laukumā Meliorācijā.

Saistītās ziņas